Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Kävlinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Kävlinge

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Furulund Centrum 1203 17,0% 36,7% 20,0% 26,4% 4,8% 50,6% 49,4%   1,7%
Hofterup 1800 12,8% 36,8% 24,9% 25,4% 5,7% 50,6% 49,4%   3,1%
Karaby 1375 15,5% 39,6% 23,6% 21,3% 7,0% 50,4% 49,6%   2,2%
Korsbacka / Arvidsborg 1141 25,1% 36,0% 21,6% 17,3% 7,7% 48,9% 51,1%   1,9%
Kävlinge Norr 1250 14,2% 39,0% 26,0% 20,7% 5,4% 49,0% 51,0%   1,4%
Kävlinge Söder 1095 13,9% 24,3% 19,6% 42,2% 4,4% 46,0% 54,0%   1,7%
Kävlinge Väster 1029 16,3% 33,5% 20,6% 29,5% 5,8% 48,0% 52,0%   2,9%
Kävlinge Öster 1742 20,7% 32,8% 20,4% 26,0% 5,6% 48,7% 51,3%   1,5%
Lackalänga 1035 14,2% 40,7% 22,7% 22,4% 6,6% 51,2% 48,8%   1,4%
Löddeköpinge Norr 1758 10,6% 32,5% 20,9% 36,0% 5,1% 48,9% 51,1%   1,9%
Löddeköpinge Söder 1441 11,4% 31,4% 19,4% 37,9% 5,1% 47,1% 52,9%   0,7%
Löddeköpinge Väster 2010 11,8% 39,8% 26,8% 21,6% 6,1% 51,1% 48,9%   1,8%
Löddeköpinge Öster 1469 11,6% 46,1% 19,1% 23,3% 4,1% 48,0% 52,0%   1,3%
Rinnebäck 821 16,9% 38,5% 21,6% 23,0% 4,4% 49,5% 50,5%   1,0%
St Harrie 885 15,6% 35,7% 25,6% 23,1% 5,4% 53,1% 46,9%   1,2%
Stävie 1211 10,6% 46,2% 22,6% 20,6% 5,0% 51,4% 48,6%   2,3%
Ålstorp 1282 13,5% 41,2% 25,2% 20,1% 5,7% 49,1% 50,9%   1,4%
Kävlinge 22547 14,5% 37,1% 22,5% 25,9% 5,5% 49,5% 50,5% 1,8%

http://www.val.se