Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Hörby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hörby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biblioteket 2066 20,0% 29,6% 22,6% 27,8% 5,0% 48,0% 52,0%   1,8%
Frostaskolan 1830 14,9% 24,9% 20,3% 40,0% 4,3% 48,0% 52,0%   0,9%
Ludvigsborg 1166 14,3% 32,8% 26,5% 26,4% 3,9% 50,5% 49,5%   1,2%
Lyby-Georgshill 1662 13,7% 29,6% 25,2% 31,5% 4,9% 49,9% 50,1%   1,5%
Långaröd 898 12,7% 29,1% 30,2% 28,1% 4,1% 51,9% 48,1%   1,6%
Svensköp 775 13,7% 33,8% 27,9% 24,6% 3,4% 54,2% 45,8%   1,5%
Älvdalsskolan 2055 19,3% 29,4% 23,9% 27,4% 5,2% 48,5% 51,5%   0,9%
Östraby-Västerstad 1270 17,1% 28,7% 31,4% 22,8% 6,1% 51,7% 48,3%   1,5%
Hörby 11722 16,3% 29,3% 25,1% 29,3% 4,8% 49,7% 50,3% 1,3%

http://www.val.se