Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Lund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annehem 1249 14,6% 43,9% 28,1% 13,5% 9,6% 48,8% 51,2%   5,7%
Centrum, Clemens rote 1153 26,1% 24,8% 21,1% 28,0% 6,0% 48,5% 51,5%   10,5%
Centrum, Drottens rote-Svanelyckan 1421 26,3% 21,7% 22,3% 29,7% 5,3% 44,1% 55,9%   4,8%
Centrum, Färgaren 1117 32,7% 28,6% 16,2% 22,5% 7,3% 47,7% 52,3%   6,0%
Centrum, Krafts rote 1038 41,1% 22,4% 17,3% 19,2% 7,3% 49,0% 51,0%   7,7%
Centrum, Vårfru rote 1239 46,1% 17,8% 18,3% 17,8% 11,7% 48,0% 52,0%   10,4%
Dalby, Centrum-Nyvång 1523 12,8% 32,1% 22,8% 32,2% 5,2% 46,7% 53,3%   4,2%
Dalby, Norrevång 1518 11,8% 33,0% 24,2% 31,0% 5,2% 49,5% 50,5%   2,4%
Dalby, Pinnmöllan-Rökepipan 1014 12,9% 38,8% 28,2% 20,1% 5,4% 48,9% 51,1%   1,7%
Dalby, Stationen-Påskagänget 1072 16,0% 43,6% 25,0% 15,5% 4,6% 51,2% 48,8%   1,2%
Delfi 966 95,2% 4,1% 0,5% 0,1% 27,8% 59,3% 40,7%   4,2%
Fäladstorget 550 38,4% 36,5% 9,3% 15,8% 5,1% 53,5% 46,5%   3,5%
Galjevången 1284 41,0% 20,2% 18,5% 20,3% 10,3% 50,2% 49,8%   4,8%
Genarp, Ekesvång 1384 11,6% 34,5% 29,7% 24,2% 6,0% 50,8% 49,2%   1,2%
Genarp, Slätterna 1429 12,0% 35,4% 26,3% 26,3% 5,4% 48,7% 51,3%   1,1%
Gunnesbo, Fornängen 1393 15,4% 31,7% 31,2% 21,8% 6,3% 47,7% 52,3%   2,7%
Gunnesboparken 1461 16,4% 35,6% 23,4% 24,6% 4,9% 47,8% 52,2%   6,6%
Gylleholm 427 81,7% 14,5% 2,3% 1,4% 18,3% 57,6% 42,4%   7,5%
Hospitalsgården-Järnåkra 1441 25,3% 27,8% 19,6% 27,3% 5,4% 47,1% 52,9%   3,5%
Klostergården N 1402 25,2% 35,6% 20,3% 18,9% 5,8% 49,1% 50,9%   2,4%
Klostergården SV 1428 16,3% 23,5% 18,6% 41,7% 3,6% 46,5% 53,5%   6,1%
Klostergården SÖ 1043 27,8% 32,5% 20,4% 19,3% 7,7% 47,5% 52,5%   2,8%
Klosterhusen 1255 39,8% 28,4% 16,6% 15,1% 6,9% 49,2% 50,8%   5,2%
Kobjer-Sliparelyckan 1319 24,6% 33,7% 22,2% 19,4% 6,6% 47,8% 52,2%   3,8%
Ladugårdsmarken 1077 22,3% 35,7% 24,4% 17,5% 6,9% 49,2% 50,8%   3,6%
Linero, Gårdarike 1212 15,9% 39,0% 26,0% 19,1% 4,7% 48,6% 51,4%   3,2%
Linero, Tre högars park 1334 18,2% 26,3% 24,3% 31,2% 5,0% 49,4% 50,6%   3,7%
Linero, Vikingaparken 843 26,2% 37,5% 20,6% 15,7% 6,4% 51,8% 48,2%   4,2%
Mårtens Fälad 1429 14,6% 35,5% 27,7% 22,2% 5,9% 50,0% 50,0%   3,1%
Mårtenslund 836 28,9% 16,5% 19,6% 34,9% 5,3% 43,5% 56,5%   3,8%
Måsen 862 35,4% 25,6% 19,8% 19,1% 7,3% 47,6% 52,4%   2,8%
Möllevången V 906 25,8% 27,8% 18,5% 27,8% 4,7% 47,8% 52,2%   4,4%
Möllevången Ö 849 40,2% 27,2% 15,3% 17,3% 8,1% 48,3% 51,7%   6,0%
N Fäladen, Borgareparken 1306 22,2% 24,4% 21,1% 32,3% 7,3% 49,6% 50,4%   7,1%
N Fäladen, Kämnärsrätten NV 666 89,3% 10,2% 0,3% 0,2% 8,1% 55,0% 45,0%   6,2%
N Fäladen, Kämnärsrätten SÖ 455 90,3% 9,5%   0,2% 24,4% 53,2% 46,8%   8,8%
N Fäladen, Rådhusrätten 850 26,5% 37,2% 24,7% 11,6% 6,7% 50,2% 49,8%   5,9%
Nilstorp 1363 22,3% 29,2% 23,0% 25,5% 7,6% 47,0% 53,0%   3,3%
Norra Nöbbelöv 588 15,1% 23,8% 28,1% 33,0% 8,8% 49,8% 50,2%   3,2%
Norränga 955 23,8% 33,1% 20,2% 22,9% 5,2% 52,3% 47,7%   3,5%
Nöbbelöv-Oscarshem 1309 14,1% 33,8% 22,6% 29,4% 4,2% 49,2% 50,8%   2,1%
Nöbbelövs centrum 1114 26,7% 34,2% 18,2% 20,9% 3,1% 46,9% 53,1%   2,6%
Nöden 1221 33,5% 21,6% 19,6% 25,3% 7,9% 45,9% 54,1%   5,9%
Offerkällan 880 25,1% 40,1% 17,2% 17,6% 4,5% 48,6% 51,4%   3,9%
Olshög-Professorsstaden 1333 25,3% 20,5% 20,0% 34,3% 7,0% 48,2% 51,8%   6,1%
Papegojelyckan V 957 15,9% 36,5% 24,0% 23,6% 4,0% 53,1% 46,9%   7,3%
Papegojelyckan Ö 1408 29,1% 27,7% 20,1% 23,1% 6,2% 48,7% 51,3%   4,1%
Pilelyckan-Rådmansvången 1549 18,1% 36,0% 23,2% 22,7% 5,5% 48,4% 51,6%   2,5%
Plantagelyckan 1317 28,0% 25,9% 16,3% 29,8% 5,4% 46,1% 53,9%   8,6%
Revingelyckan-Margretedal 1532 36,6% 27,1% 16,1% 20,2% 6,0% 48,2% 51,8%   4,2%
Råbylund 966 22,9% 53,6% 17,0% 6,5% 5,1% 50,1% 49,9%   1,0%
Sandby, Fågelsång-Assarhusa 1498 11,3% 34,4% 24,0% 30,3% 6,3% 50,3% 49,7%   2,2%
Sandby, Kyrkovång 1655 12,9% 36,4% 21,9% 28,8% 5,2% 47,2% 52,8%   3,1%
Sandby, Västervång-Hardeberga 1381 14,8% 35,3% 24,8% 25,1% 6,9% 48,9% 51,1%   2,0%
Sandby, Östervång-Revinge 1509 13,2% 30,0% 27,1% 29,7% 6,0% 50,2% 49,8%   1,5%
Sankt Hans park 738 18,4% 28,2% 25,7% 27,6% 6,0% 48,5% 51,5%   4,7%
Sankt Lars 1409 26,0% 36,4% 20,6% 17,0% 5,8% 49,8% 50,2%   1,8%
Spoletorp V 1161 32,0% 24,4% 22,0% 21,7% 4,7% 48,1% 51,9%   2,1%
Spoletorp Ö 1199 39,0% 18,2% 16,9% 25,9% 5,1% 45,0% 55,0%   4,4%
Stampelyckan-Planetstaden 1149 48,3% 18,5% 17,0% 16,3% 7,9% 47,5% 52,5%   8,1%
Torn 1211 10,2% 48,1% 24,7% 17,0% 4,8% 49,3% 50,7%   2,1%
Torna Hällestad 708 12,6% 37,7% 30,5% 19,2% 5,9% 49,2% 50,8%   2,1%
Tuna 662 96,5% 3,3% 0,2%   23,6% 56,8% 43,2%   3,9%
Ulrikedal 928 79,0% 8,0% 5,9% 7,1% 12,4% 49,7% 50,3%   4,1%
Vallkärra 1174 10,2% 41,3% 24,3% 24,2% 5,1% 50,8% 49,2%   3,1%
Veberöd, Björkhaga-Trulsbo 1495 13,9% 33,2% 24,3% 28,6% 6,0% 48,6% 51,4%   2,1%
Veberöd, Gamla byn 1514 15,1% 33,5% 21,9% 29,5% 5,1% 48,0% 52,0%   1,1%
Veberöd, Idala 1429 14,9% 40,0% 23,1% 22,0% 6,0% 48,9% 51,1%   1,4%
Vildanden 921 87,7% 11,6% 0,4% 0,2% 16,8% 52,0% 48,0%   4,9%
Vipelyckan 1122 8,3% 14,1% 18,9% 58,7% 3,7% 41,4% 58,6%   2,0%
Värpinge gård 1403 20,4% 32,9% 23,7% 23,0% 7,4% 47,4% 52,6%   3,2%
Värpinge - Klosters Fälad 1110 21,4% 27,9% 27,2% 23,5% 6,1% 49,6% 50,4%   2,9%
Väster 1128 21,8% 27,4% 20,5% 30,3% 3,8% 45,3% 54,7%   4,7%
Östra Torn, Gåsatoften 1258 20,5% 29,2% 22,7% 27,7% 5,9% 48,3% 51,7%   6,3%
Östra Torn, Orkesterparken 981 22,7% 48,5% 17,9% 10,8% 6,1% 47,7% 52,3%   3,5%
Östra Torn, Spexaren 1219 14,0% 42,0% 23,1% 20,8% 7,0% 46,2% 53,8%   4,3%
Östra Torn, Vänortsparken 1103 25,6% 38,7% 22,4% 13,3% 5,3% 52,9% 47,1%   2,9%
Lund 89308 26,0% 30,3% 20,9% 22,9% 6,7% 48,8% 51,2% 4,0%

http://www.val.se