Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Landskrona

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Landskrona

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Albano 1554 22,1% 27,9% 20,8% 29,2% 5,0% 47,9% 52,1%   3,9%
Annelöv 1264 11,5% 40,8% 25,0% 22,7% 4,8% 51,8% 48,2%   1,7%
Asmundtorp 1558 14,5% 34,9% 25,4% 25,2% 6,4% 50,7% 49,3%   0,7%
Centrum 1557 23,1% 30,6% 22,5% 23,8% 6,9% 47,0% 53,0%   5,0%
Citadellstaden 1707 15,6% 24,7% 23,8% 35,9% 4,7% 46,5% 53,5%   1,9%
Dammhagen 1468 24,7% 31,1% 24,2% 20,1% 6,4% 46,9% 53,1%   2,2%
Fröjdenborg 1446 21,0% 26,0% 21,6% 31,5% 5,0% 48,8% 51,2%   2,5%
Glumslöv 1995 11,7% 36,6% 23,4% 28,3% 4,8% 48,9% 51,1%   3,6%
Gustav Adolf 1533 23,0% 34,4% 26,3% 16,3% 8,0% 51,4% 48,6%   4,6%
Helgebröten 1141 13,8% 24,7% 25,2% 36,3% 3,9% 48,2% 51,8%   2,2%
Häljarp Norra 1624 15,7% 38,2% 26,5% 19,6% 6,0% 51,5% 48,5%   2,1%
Häljarp Södra 1240 12,9% 40,2% 21,0% 26,0% 4,7% 49,8% 50,2%   1,2%
Härslöv 1205 13,8% 32,2% 28,8% 25,2% 4,8% 51,4% 48,6%   1,7%
Karlslund 1209 21,3% 33,7% 23,5% 21,4% 6,9% 48,1% 51,9%   2,9%
Larvi 1368 21,5% 27,1% 25,0% 26,4% 4,6% 49,6% 50,4%   1,9%
Norra Förstaden 1623 26,1% 32,0% 22,2% 19,7% 7,0% 47,9% 52,1%   4,5%
Norrestad 1229 24,7% 37,0% 22,0% 16,3% 9,0% 49,4% 50,6%   5,5%
Sandvången 1029 21,8% 27,4% 23,7% 27,1% 2,7% 47,7% 52,3%   1,6%
S:t Olov 1578 21,7% 31,7% 23,6% 23,1% 6,8% 48,7% 51,3%   2,9%
Svaneholm 1628 11,8% 22,1% 28,1% 38,0% 5,1% 49,1% 50,9%   3,4%
Ven 329 5,5% 18,5% 23,4% 52,6% 2,1% 47,7% 52,3%   5,5%
Västervång 1493 11,3% 24,2% 19,6% 44,9% 2,7% 47,5% 52,5%   0,8%
Västra Fäladen 1646 10,5% 22,9% 24,7% 41,9% 3,2% 46,9% 53,1%   1,3%
Landskrona 32424 17,7% 30,7% 23,9% 27,7% 5,4% 48,8% 51,2% 2,7%

http://www.val.se