Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Höganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Höganäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs C 1627 12,1% 20,9% 24,4% 42,6% 4,2% 44,4% 55,6%   2,4%
Höganäs NV 1109 12,7% 27,8% 25,4% 34,1% 5,0% 49,7% 50,3%   3,1%
Höganäs NÖ - Väsby 1399 13,8% 27,9% 20,8% 37,5% 4,8% 47,7% 52,3%   1,0%
Höganäs S 1446 15,1% 29,1% 28,1% 27,6% 5,5% 50,1% 49,9%   2,8%
Höganäs SÖ 1296 12,9% 29,1% 24,9% 33,1% 4,2% 47,4% 52,6%   1,8%
Höganäs Ö - Ingelsträde 1564 17,6% 32,0% 26,2% 24,2% 4,7% 50,4% 49,6%   1,6%
Jonstorp V 1278 11,6% 29,2% 25,0% 34,3% 4,5% 49,7% 50,3%   1,6%
Jonstorp Ö 1470 10,5% 31,8% 25,6% 32,2% 5,3% 49,7% 50,3%   1,8%
Lerberget N 1230 11,5% 36,9% 22,1% 29,4% 6,3% 50,1% 49,9%   3,1%
Lerberget S 846 12,6% 35,7% 23,9% 27,8% 4,7% 49,6% 50,4%   2,5%
Nyhamn V 1554 9,5% 17,9% 25,9% 46,7% 4,9% 48,0% 52,0%   3,8%
Nyhamn Ö - Brunnby 1432 11,1% 23,9% 27,3% 37,7% 4,5% 49,0% 51,0%   3,4%
Viken N 1172 12,4% 25,4% 24,8% 37,4% 7,5% 50,1% 49,9%   4,0%
Viken S 921 10,3% 18,5% 25,3% 45,9% 4,7% 47,1% 52,9%   6,1%
Viken Ö 1631 13,2% 37,6% 22,6% 26,6% 5,1% 47,1% 52,9%   3,2%
Höganäs 19975 12,5% 28,2% 24,9% 34,4% 5,0% 48,6% 51,4% 2,7%

http://www.val.se