Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Trelleborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Trelleborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Trelleborgs Andra, Östra 15887 16,4% 27,7% 26,3% 29,7% 5,0% 49,1% 50,9%   2,3%
Trelleborgs Första, Västra-Norra 17439 16,6% 31,7% 24,2% 27,5% 4,8% 48,7% 51,3%   1,5%
Trelleborg 33326 16,5% 29,8% 25,2% 28,5% 4,9% 48,9% 51,1% 1,8%

http://www.val.se