Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Partille

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Partille

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1739 17,6% 31,6% 28,9% 21,9% 8,4% 50,3% 49,7%   2,1%
Brattåskärr-Fröjasten 1639 14,9% 28,4% 22,3% 34,5% 5,2% 47,2% 52,8%   2,1%
Furulund 1627 13,3% 28,2% 24,2% 34,2% 5,3% 47,1% 52,9%   1,8%
Jonsered-Kåhög-Uddared 1929 17,0% 37,3% 25,5% 20,2% 5,3% 49,3% 50,7%   2,2%
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1649 14,5% 35,5% 27,0% 23,0% 7,5% 50,3% 49,7%   3,2%
Kåsjöområdet-Storegården 1544 18,7% 37,3% 27,8% 16,1% 7,5% 50,0% 50,0%   1,6%
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1607 14,6% 35,6% 25,7% 24,1% 5,9% 50,2% 49,8%   1,9%
Mellby-Finngösa 1578 19,5% 35,9% 25,8% 18,8% 7,6% 51,2% 48,8%   2,2%
Nedre Björndammen-Furuskog 1263 20,3% 36,1% 22,9% 20,7% 5,3% 50,9% 49,1%   2,0%
Oluff Nilssons väg 1385 28,7% 31,5% 22,1% 17,7% 5,0% 48,9% 51,1%   4,0%
Oxled-Ljungkullen 1618 19,8% 32,6% 23,4% 24,2% 4,9% 45,5% 54,5%   1,9%
Partille centrum 1341 27,1% 31,7% 18,3% 22,9% 4,0% 48,1% 51,9%   2,2%
Skulltorp-Anneberg-Kåbäcken 1617 20,6% 33,8% 25,0% 20,6% 7,1% 49,6% 50,4%   3,9%
Soldatheden-Södra Puketorp 1583 14,7% 35,1% 24,8% 25,4% 5,9% 48,9% 51,1%   1,8%
Timmerslätt-Slätten 1391 15,3% 35,9% 24,7% 24,0% 5,7% 48,5% 51,5%   2,5%
Vallhamra-Norra Puketorp 1284 14,4% 37,1% 24,9% 23,6% 5,9% 49,2% 50,8%   2,2%
Öjersjö-Hålsjöområdet 1604 12,3% 50,8% 23,9% 13,0% 5,7% 49,8% 50,2%   1,0%
Övre Björndammen-Terrassen 1251 13,4% 30,1% 24,9% 31,5% 4,6% 47,2% 52,8%   1,7%
Partille 27649 17,5% 34,8% 24,7% 23,1% 6,0% 49,0% 51,0% 2,2%

http://www.val.se