Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Herrljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Herrljunga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gäsene Östra 1104 14,4% 26,8% 29,8% 29,0% 5,6% 52,4% 47,6%   0,8%
Herrljunga Centrum 1844 23,5% 25,9% 20,2% 30,5% 5,5% 48,4% 51,6%   1,2%
Herrljunga Västra 1387 13,7% 29,2% 25,8% 31,3% 5,5% 51,0% 49,0%   1,7%
Herrljunga Östra 1247 13,8% 27,5% 25,4% 33,3% 5,0% 50,6% 49,4%   1,5%
Ljung 1673 15,9% 27,7% 24,9% 31,5% 5,0% 52,1% 47,9%   0,8%
Herrljunga 7255 16,8% 27,3% 24,7% 31,1% 5,3% 50,7% 49,3% 1,2%

http://www.val.se