Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Hammarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Hammarö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskär 1383 15,0% 38,4% 24,1% 22,6% 5,7% 50,3% 49,7%   1,7%
Haga 1628 14,7% 25,9% 23,2% 36,2% 3,4% 49,4% 50,6%   1,5%
Hallersrud 1035 9,3% 45,0% 26,4% 19,3% 4,0% 51,6% 48,4%   1,6%
Hammar 1336 13,1% 41,8% 22,1% 23,0% 6,7% 49,6% 50,4%   2,1%
Klöverud 1445 11,9% 37,4% 28,0% 22,7% 5,5% 49,2% 50,8%   1,9%
Lövnäs 1457 15,1% 39,7% 26,6% 18,5% 6,4% 48,9% 51,1%   1,9%
Mörmon 1328 16,4% 28,0% 22,7% 32,8% 4,1% 46,2% 53,8%   1,0%
Skoghall 1357 16,4% 26,2% 25,4% 32,0% 4,5% 48,6% 51,4%   2,7%
Östra Bärstad-Rud 1103 11,9% 46,4% 19,8% 21,9% 3,4% 49,6% 50,4%   1,5%
Hammarö 12072 13,9% 35,9% 24,3% 25,8% 4,9% 49,2% 50,8% 1,8%

http://www.val.se