Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Orsa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Orsa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Mellersta 1279 19,5% 18,2% 23,1% 39,1% 5,6% 46,1% 53,9%   2,3%
Orsa Södra 1344 12,8% 27,1% 28,6% 31,5% 5,3% 51,3% 48,7%   1,2%
Orsa Västra 781 15,9% 23,8% 27,3% 33,0% 4,9% 54,0% 46,0%   1,4%
Orsa Östra 1340 16,3% 24,2% 25,5% 34,0% 4,5% 49,8% 50,2%   1,9%
Skattungbyn-Kallmora 632 12,2% 24,5% 29,9% 33,4% 2,5% 53,8% 46,2%   1,4%
Orsa 5376 15,6% 23,5% 26,5% 34,4% 4,8% 50,4% 49,6% 1,7%

http://www.val.se