Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Bjurholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Bjurholm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjurholm 1886 14,5% 23,4% 23,1% 39,0% 4,3% 51,1% 48,9%   0,9%
Bjurholm 1886 14,5% 23,4% 23,1% 39,0% 4,3% 51,1% 48,9% 0,9%

http://www.val.se