Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Vindeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vindeln

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällnäs 824 8,5% 22,6% 26,5% 42,5% 3,0% 54,6% 45,4%   0,5%
Tvärålund 1035 13,9% 27,6% 25,8% 32,7% 3,7% 52,9% 47,1%   0,8%
Vindelns västra 1284 13,6% 26,3% 21,7% 38,3% 4,4% 47,1% 52,9%   1,1%
Vindelns östra 930 12,7% 28,0% 23,3% 36,0% 4,6% 50,0% 50,0%   0,9%
Vindeln 4073 12,4% 26,3% 24,1% 37,2% 4,0% 50,8% 49,2% 0,8%

http://www.val.se