Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Robertsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Robertsfors

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bygdeå 1497 13,5% 31,6% 26,7% 28,2% 3,3% 50,4% 49,6%   1,1%
Nysätra-Ånäset 1266 13,1% 21,6% 30,3% 35,1% 4,0% 50,8% 49,2%   0,8%
Robertsfors 1849 13,9% 26,1% 24,3% 35,7% 4,5% 50,7% 49,3%   0,5%
Överklinten 583 14,2% 21,8% 30,2% 33,8% 4,5% 56,3% 43,7%   0,5%
Robertsfors 5195 13,6% 26,1% 27,1% 33,2% 4,1% 51,2% 48,8% 0,7%

http://www.val.se