Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Norsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Norsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bastuträsk 558 8,8% 17,6% 31,4% 42,3% 3,4% 52,0% 48,0%   1,6%
Norsjö 2032 15,0% 26,3% 23,7% 35,0% 4,7% 50,1% 49,9%   0,6%
Norsjövallen 502 11,2% 23,1% 32,1% 33,7% 3,0% 56,2% 43,8%   0,4%
Norsjö 3092 13,2% 24,2% 26,5% 36,1% 4,2% 51,5% 48,5% 0,7%

http://www.val.se