Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Malå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Malå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malå 1 1152 13,5% 24,8% 28,6% 33,0% 3,7% 51,0% 49,0%   0,8%
Malå 2 1195 13,5% 21,7% 25,0% 39,8% 3,0% 51,0% 49,0%   0,3%
Malå 2347 13,5% 23,2% 26,8% 36,5% 3,4% 51,0% 49,0% 0,5%

http://www.val.se