Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Vännäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vännäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vännäsby 1306 15,5% 32,4% 21,3% 30,8% 5,2% 49,1% 50,9%   1,0%
Vännäs C 1398 17,2% 26,3% 21,6% 34,9% 4,4% 48,1% 51,9%   0,9%
Vännäs S 1398 20,3% 29,3% 26,7% 23,7% 5,7% 50,8% 49,2%   0,6%
Vännäs V 1544 15,7% 30,6% 24,1% 29,6% 4,9% 51,0% 49,0%   1,2%
Östra byaområdet 877 16,1% 34,3% 28,1% 21,6% 7,4% 52,1% 47,9%   0,7%
Vännäs 6523 17,0% 30,2% 24,1% 28,6% 5,4% 50,1% 49,9% 0,9%

http://www.val.se