Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Vilhelmina

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Vilhelmina

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baksjönäs 1302 16,1% 23,1% 24,2% 36,6% 4,8% 48,3% 51,7%   0,9%
Dikanäs 340 10,9% 16,5% 27,6% 45,0% 3,5% 54,7% 45,3%   0,6%
Latikberg 412 15,8% 27,4% 28,6% 28,2% 6,6% 53,2% 46,8%   0,2%
Lövliden 733 19,1% 28,6% 25,2% 27,0% 6,0% 51,0% 49,0%   0,7%
Nästansjö 342 17,3% 24,6% 27,5% 30,7% 3,8% 53,8% 46,2%   0,3%
Skansholm 635 16,4% 25,2% 27,4% 31,0% 6,1% 55,7% 44,3%   1,6%
Vilhelmina 1094 19,5% 23,8% 24,7% 32,1% 4,0% 46,9% 53,1%   2,2%
Vilhelmina-Saxnäs 386 12,2% 21,2% 28,8% 37,8% 4,4% 56,2% 43,8%   0,8%
Vilhelmina 5244 16,7% 24,1% 26,0% 33,2% 4,9% 51,0% 49,0% 1,1%

http://www.val.se