Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Lycksele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Lycksele

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björksele 635 10,6% 21,9% 28,3% 39,2% 4,3% 54,2% 45,8%   2,0%
Forsdala 1285 17,4% 33,2% 24,2% 25,2% 5,4% 51,5% 48,5%   1,2%
Kattisavan 433 11,1% 23,1% 31,4% 34,4% 4,6% 55,0% 45,0%   0,7%
Knaften 724 10,9% 24,7% 25,0% 39,4% 3,0% 52,9% 47,1%   1,1%
Lycksele 1651 18,0% 24,1% 21,0% 36,9% 5,5% 46,2% 53,8%   1,6%
Norrmalm 1573 15,6% 29,5% 25,1% 29,8% 4,8% 49,5% 50,5%   1,0%
Södermalm 1315 19,2% 24,8% 24,3% 31,7% 6,0% 46,6% 53,4%   1,1%
Villaryd 1705 18,7% 26,0% 25,2% 30,1% 5,4% 49,8% 50,2%   1,1%
Lycksele 9321 16,4% 26,6% 24,7% 32,3% 5,1% 49,7% 50,3% 1,2%

http://www.val.se