Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Skellefteå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Skellefteå

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skellefteå Norra 28050 16,7% 27,6% 24,9% 30,8% 5,1% 49,9% 50,1%   0,9%
Skellefteå Södra 28263 16,8% 29,1% 24,5% 29,5% 5,0% 50,7% 49,3%   0,9%
Skellefteå 56313 16,8% 28,3% 24,7% 30,2% 5,0% 50,3% 49,7% 0,9%

http://www.val.se