Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hovmantorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hovmantorp Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovmantorp Ö 1251 15,6% 29,4% 21,3% 33,7% 5,1% 51,3% 48,7%   1,5%
Summa 1251 15,6% 29,4% 21,3% 33,7% 5,1% 51,3% 48,7% 1,5%

http://www.val.se