Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hyltorna - Öjared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hyltorna - Öjared

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltorna - Öjared 1232 14,4% 31,1% 23,1% 31,4% 4,5% 49,1% 50,9%   1,1%
Summa 1232 14,4% 31,1% 23,1% 31,4% 4,5% 49,1% 50,9% 1,1%

http://www.val.se