Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Marbäck/Fredriksberg/Fållorna m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marbäck/Fredriksberg/Fållorna m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marbäck/Fredriksberg/Fållorna m.fl. 1508 16,6% 33,0% 26,5% 23,9% 6,4% 51,9% 48,1%   1,6%
Summa 1508 16,6% 33,0% 26,5% 23,9% 6,4% 51,9% 48,1% 1,6%

http://www.val.se