2018-09-09 23:28:52

Val till riksdagen - Valnatt - kommunvalkrets Örebro Norra

Samtliga 45 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

15,4%
7,3%
5,0%
8,1%
34,8%
8,8%
4,5%
14,5%
0,5%
1,1%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,1%
+0,7
2014: 83,4%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Örebro Norra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 7175 15,4% -1193 -3,1 8368 18,5%
C Centerpartiet 3377 7,3% +1188 +2,4 2189 4,8%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2331 5,0% +214 +0,3 2117 4,7%
KD Kristdemokraterna 3752 8,1% +974 +1,9 2778 6,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16203 34,8% +9 -1,0 16194 35,8%
V Vänsterpartiet 4106 8,8% +1434 +2,9 2672 5,9%
MP Miljöpartiet de gröna 2081 4,5% -1617 -3,7 3698 8,2%
SD Sverigedemokraterna 6768 14,5% +1368 +2,6 5400 11,9%
FI Feministiskt initiativ 218 0,5% -1141 -2,5 1359 3,0%
ÖVR Övriga anmälda partier 509 1,1% +25   484 1,1%
  Giltiga röster 46520 100,0% +1261   45259 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 34 0,1% +34 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 382 0,8% -36 -0,1 418 0,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 199 0,4% +174 +0,4 25 0,1%
VDT Valdeltagande 47135 84,1% +1433 +0,7 45702 83,4%
  Antal röstberättigade 56030   +1241   54789  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Örebro Norra

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,6% 11,2% 4,3% 7,4% 27,0% 5,7% 5,0% 19,3% 0,2% 1,2% 0,2% 0,5%   87,4%
5,3% 5,2% 3,0% 5,6% 45,0% 15,2% 5,7% 12,8% 0,6% 1,5%   0,9% 2,2% 72,2%
12,7% 4,0% 5,8% 9,8% 40,8% 5,9% 6,3% 13,6% 0,3% 0,6%   1,0%   93,1%
14,6% 4,7% 4,0% 6,0% 36,0% 11,7% 5,2% 17,0% 0,8%   1,6% 1,2% 0,6% 81,7%
18,1% 8,7% 5,2% 6,6% 26,9% 11,1% 5,5% 14,4% 1,3% 2,2% 0,1% 1,1% 0,2% 83,4%
15,8% 17,0% 2,5% 6,7% 26,6% 5,1% 1,9% 22,7% 0,4% 1,4%   0,8% 0,5% 87,7%
17,0% 8,0% 6,1% 11,5% 31,5% 7,5% 4,9% 12,1% 0,3% 1,1%   0,8% 0,3% 90,5%
20,6% 12,4% 4,9% 6,3% 23,9% 6,4% 4,6% 19,1% 0,3% 1,4%   0,2% 0,1% 87,4%
21,3% 6,5% 7,6% 6,4% 30,8% 9,1% 4,1% 13,3% 0,5% 0,5%   0,8% 0,3% 87,4%
15,7% 7,0% 5,4% 6,7% 29,6% 12,5% 5,7% 14,5% 1,0% 1,9% 0,1% 1,4% 0,4% 85,7%
19,6% 9,6% 7,0% 10,3% 30,4% 4,2% 6,8% 11,3%   0,8%   0,4% 0,2% 90,7%
14,6% 8,4% 6,9% 6,9% 37,0% 6,2% 3,9% 14,7% 1,0% 0,4%   0,4% 0,4% 89,8%
15,9% 4,9% 6,2% 13,8% 35,6% 6,1% 3,1% 13,3% 0,1% 0,9%   0,5% 0,7% 87,7%
18,2% 12,2% 3,9% 8,1% 22,1% 6,7% 4,4% 22,5% 0,5% 1,5%   0,8% 0,3% 90,8%
22,7% 8,4% 7,0% 7,1% 29,7% 5,1% 4,1% 14,9% 0,1% 0,8%   0,4% 0,7% 89,9%
20,0% 14,0% 2,8% 7,0% 28,8% 4,6% 3,7% 18,1% 0,4% 0,7% 1,0% 0,2% 0,2% 88,0%
23,0% 9,9% 7,1% 7,5% 30,1% 4,5% 4,7% 12,8% 0,1% 0,4%   1,3%   90,8%
15,1% 6,4% 5,7% 8,5% 40,0% 8,9% 2,6% 11,5% 0,3% 1,0%   0,7% 0,3% 81,8%
17,1% 4,4% 4,9% 9,7% 35,5% 6,7% 3,5% 15,6% 0,7% 1,9%   0,8% 0,7% 85,2%
9,3% 3,9% 3,4% 3,8% 46,3% 15,1% 3,1% 14,0% 0,4% 0,7%   0,7% 0,4% 74,3%
15,2% 7,6% 5,8% 6,2% 30,6% 14,4% 4,4% 13,6% 0,7% 1,4%   1,3% 0,6% 82,5%
15,1% 6,7% 2,9% 13,0% 29,0% 6,3% 3,4% 22,7% 0,6% 0,5% 0,1% 0,3% 0,6% 80,3%
20,2% 9,3% 6,0% 5,9% 29,8% 7,5% 6,0% 13,9% 0,5% 0,8%   0,6%   86,5%
15,6% 8,4% 5,2% 7,9% 33,0% 10,8% 5,7% 11,8% 0,8% 0,9%   0,6% 0,7% 87,6%
16,7% 5,4% 4,8% 21,9% 27,9% 6,6% 3,8% 11,5% 0,1% 1,4%   0,5% 0,4% 86,3%
16,9% 7,6% 5,8% 15,4% 32,2% 6,6% 4,7% 10,2%   0,4%   0,9% 0,9% 89,6%
4,4% 4,1% 2,3% 2,8% 51,7% 15,9% 2,9% 13,1% 0,5% 2,3%   1,3% 0,5% 72,6%
17,7% 6,7% 5,1% 7,6% 31,5% 8,7% 5,3% 16,0% 0,4% 1,0%   1,1% 0,2% 86,9%
18,8% 16,6% 4,9% 7,3% 20,6% 6,6% 4,2% 17,7% 0,9% 2,4%   2,8% 0,4% 92,1%
11,6% 5,4% 4,5% 5,3% 34,2% 15,1% 6,0% 15,6% 0,6% 1,7%   1,2% 0,9% 85,9%
17,3% 6,4% 6,4% 7,6% 31,5% 10,4% 4,8% 13,7% 0,9% 1,0%   0,8% 0,6% 85,8%
22,3% 8,3% 9,2% 7,7% 28,0% 5,9% 6,3% 10,8% 0,5% 1,1%   0,7% 0,3% 90,2%
12,5% 5,6% 3,0% 6,8% 48,0% 5,3% 2,1% 15,2% 0,3% 1,0%   0,3% 0,4% 88,6%
14,4% 5,5% 4,7% 5,8% 32,2% 12,7% 4,8% 16,8% 1,2% 1,9%   1,5% 0,2% 82,9%
14,3% 6,3% 4,9% 8,8% 38,3% 9,1% 4,5% 13,1% 0,1% 0,6%   0,8% 0,3% 81,9%
13,9% 6,7% 4,7% 4,2% 38,0% 6,6% 4,7% 20,3% 0,2% 0,8%   1,3%   88,0%
17,0% 11,4% 4,4% 9,0% 26,9% 7,3% 7,4% 15,6% 0,4% 0,6%   0,4% 0,1% 90,0%
5,4% 3,2% 1,9% 18,0% 39,8% 12,9% 2,4% 13,4% 0,8% 2,2%   0,6% 0,5% 71,1%
6,4% 2,8% 1,9% 12,2% 47,8% 13,1% 2,8% 12,0%   1,1%   0,8% 0,4% 68,2%
17,2% 6,5% 5,9% 6,7% 32,0% 10,5% 4,9% 14,8% 0,6% 0,9% 0,1% 0,9% 0,4% 86,5%
16,8% 7,2% 6,7% 6,5% 29,3% 11,7% 6,2% 12,9% 0,8% 1,8%   0,4%   86,1%
3,0% 2,9% 0,8% 2,5% 67,8% 9,9% 1,4% 10,5% 0,4% 0,7%   0,5% 1,1% 67,8%
3,5% 5,6% 1,9% 3,2% 65,2% 9,7% 1,9% 7,8% 0,4% 0,7% 0,3% 0,6% 0,1% 67,0%
2,4% 4,8% 0,7% 2,2% 69,9% 11,1% 1,3% 6,6%   0,8%   0,4% 0,2% 62,4%
8,9% 2,4% 3,4% 6,4% 48,4% 8,3% 1,9% 19,3% 0,2% 0,7%   1,3% 1,0% 81,5%
Örebro Norra 15,4% 7,3% 5,0% 8,1% 34,8% 8,8% 4,5% 14,5% 0,5% 1,1% 0,1% 0,8% 0,4% 84,1%

http://www.val.se