2018-09-10 00:59:15

Val till riksdagen - Valnatt - riksdagsvalkrets Göteborgs kommun

Samtliga 350 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

19,8%
7,1%
7,3%
5,5%
23,9%
14,0%
6,9%
13,5%
0,8%
1,2%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 81,0%
+1,1
2014: 79,9%

Preliminär mandatfördelning - riksdagsvalkrets Göteborgs kommun

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 4   4
C Centerpartiet 1   1
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 +1 1
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4   4
V Vänsterpartiet 3 +1 2
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 20 +3 17

Preliminär röstfördelning - riksdagsvalkrets Göteborgs kommun

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 66229 19,8% -10282 -3,9 76511 23,7%
C Centerpartiet 23700 7,1% +11474 +3,3 12226 3,8%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 24286 7,3% +929   23357 7,2%
KD Kristdemokraterna 18535 5,5% +3558 +0,9 14977 4,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 80099 23,9% +3086   77013 23,9%
V Vänsterpartiet 47024 14,0% +16698 +4,6 30326 9,4%
MP Miljöpartiet de gröna 22994 6,9% -8307 -2,8 31301 9,7%
SD Sverigedemokraterna 45212 13,5% +13849 +3,8 31363 9,7%
FI Feministiskt initiativ 2753 0,8% -17909 -5,6 20662 6,4%
ÖVR Övriga anmälda partier 4079 1,2% -825 -0,3 4904 1,5%
  Giltiga röster 334911 100,0% +12271   322640 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 222 0,1% +222 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 2531 0,7% +99   2432 0,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 1422 0,4% +1325 +0,4 97  
VDT Valdeltagande 339086 81,0% +13917 +1,1 325169 79,9%
  Antal röstberättigade 418425   +11574   406851  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - riksdagsvalkrets Göteborgs kommun

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
14,1% 3,2% 5,4% 5,4% 32,7% 12,9% 3,2% 22,2% 0,2% 0,6%   0,8% 0,4% 71,8%
11,7% 3,6% 2,0% 3,8% 43,1% 18,1% 3,2% 12,6% 0,7% 1,1%   0,4% 0,1% 68,7%
18,4% 9,1% 5,2% 6,3% 21,5% 9,0% 4,3% 24,3% 0,4% 1,4%   0,8% 0,5% 85,7%
20,9% 7,4% 6,3% 5,7% 24,5% 7,6% 3,7% 22,6% 0,1% 1,1%   0,6% 0,6% 83,8%
6,9% 3,6% 3,8% 3,3% 45,3% 18,8% 5,0% 12,0% 0,5% 0,9%   0,1% 0,2% 61,9%
7,7% 2,1% 4,0% 1,8% 43,4% 19,2% 7,7% 12,1% 0,8% 1,2%   1,0% 0,4% 61,9%
17,9% 6,4% 6,0% 10,0% 24,1% 9,3% 4,1% 21,3% 0,3% 0,6% 0,3% 0,5%   84,6%
4,9% 2,3% 1,9% 0,7% 57,1% 15,2% 5,7% 11,1%   1,1%   0,7%   58,5%
6,7% 1,1% 1,7% 1,9% 56,5% 11,6% 9,9% 8,4% 0,6% 1,5% 0,2% 0,4% 0,4% 62,8%
10,3% 3,8% 2,1% 2,1% 43,0% 15,6% 6,2% 16,3% 0,2% 0,4%   1,0% 1,0% 59,6%
6,6% 1,9% 3,1% 4,2% 51,5% 11,0% 8,6% 11,4% 0,3% 1,5%   0,3% 0,4% 62,7%
5,7% 0,8% 1,1% 0,7% 55,5% 16,7% 13,9% 3,8% 0,6% 1,3% 0,1% 0,4% 1,4% 59,1%
8,0% 1,6% 2,1% 4,7% 42,8% 18,2% 13,4% 7,6% 0,6% 1,1%   1,1% 0,9% 69,7%
6,4% 0,6% 1,2% 3,0% 45,6% 16,6% 19,0% 5,1% 1,1% 1,4%   0,5%   60,4%
8,4% 5,5% 1,1% 2,8% 46,4% 16,3% 13,2% 4,5% 0,6% 1,1%   0,2% 0,3% 62,5%
5,7% 7,5% 0,9% 2,8% 43,6% 16,8% 19,1% 2,4% 0,7% 0,5%   0,5% 0,2% 60,9%
8,5% 1,8% 2,6% 2,6% 49,8% 16,6% 3,3% 13,8% 0,2% 0,7%   0,6% 0,4% 59,4%
5,3% 2,2% 2,1% 2,1% 53,7% 16,3% 2,8% 15,0% 0,3% 0,4%   0,6% 0,4% 59,0%
4,8% 1,6% 1,4% 1,3% 57,2% 14,7% 6,3% 12,3% 0,3%   0,2% 0,3% 0,4% 61,1%
18,6% 6,8% 5,8% 5,1% 25,5% 8,3% 4,6% 23,7% 0,6% 1,0%   1,2%   87,0%
10,9% 3,7% 3,3% 4,5% 37,9% 16,3% 5,3% 16,7% 0,5% 0,9% 0,3% 1,0% 0,3% 70,5%
4,2% 1,5% 2,0% 1,9% 43,7% 15,1% 10,2% 20,1% 0,3% 1,0%   0,7% 0,8% 66,9%
8,4% 2,0% 2,4% 5,5% 44,5% 17,6% 5,7% 12,5% 0,4% 1,2%   0,9% 0,2% 71,8%
8,0% 3,3% 1,9% 2,2% 45,1% 23,1% 11,0% 4,1%   1,3%     0,6% 63,1%
10,9% 3,9% 2,8% 4,6% 42,7% 17,1% 4,4% 13,3% 0,1% 0,1%   0,5%   69,6%
16,3% 3,8% 7,5% 7,1% 30,5% 9,9% 4,3% 18,9% 0,6% 1,3%   0,8% 0,4% 83,7%
33,1% 7,8% 9,8% 10,0% 13,9% 5,3% 4,8% 14,3% 0,2% 0,7%   0,2% 0,5% 83,4%
37,4% 10,8% 12,6% 9,2% 7,9% 3,0% 4,2% 14,2% 0,1% 0,6%   0,3% 0,3% 90,8%
39,7% 9,7% 13,3% 10,5% 9,6% 0,8% 5,0% 10,3% 0,5% 0,5%   0,1% 0,3% 92,0%
47,6% 10,0% 11,4% 8,8% 5,4% 1,5% 2,5% 11,9% 0,3% 0,6% 0,1% 0,5% 0,1% 92,5%
16,1% 6,1% 8,5% 5,1% 25,7% 12,7% 5,7% 18,5% 0,4% 1,1% 0,3% 1,2% 1,3% 84,6%
16,8% 7,7% 6,7% 5,7% 20,4% 14,7% 6,7% 19,6% 1,0% 0,8%   0,8% 0,4% 83,4%
17,6% 5,2% 5,0% 5,1% 25,4% 12,4% 5,4% 22,1% 0,3% 1,4%   1,7% 1,1% 81,6%
12,3% 2,9% 4,6% 3,4% 37,3% 14,0% 3,6% 19,5% 0,2% 2,2%   0,5% 1,0% 64,7%
13,1% 4,5% 4,9% 5,3% 39,5% 15,0% 3,0% 12,2% 0,5% 1,9%   0,5% 1,0% 67,6%
10,7% 3,9% 4,2% 5,2% 35,9% 14,4% 4,6% 18,8% 0,5% 1,7%   1,3%   71,5%
34,1% 9,8% 11,5% 8,0% 13,0% 5,0% 4,3% 13,3% 0,3% 0,7%   0,7% 0,8% 88,7%
53,6% 5,3% 9,6% 10,1% 3,9% 1,1% 1,2% 14,5% 0,1% 0,5% 0,1% 0,2% 0,3% 89,1%
33,8% 9,6% 12,3% 10,2% 13,5% 3,2% 4,4% 12,4% 0,2% 0,5%   0,7% 0,5% 91,8%
15,6% 4,7% 5,8% 4,1% 26,9% 21,7% 7,6% 10,5% 1,3% 1,8%   0,8% 0,3% 74,0%
10,2% 4,2% 4,8% 2,0% 25,0% 28,0% 7,6% 14,4% 1,4% 2,3%   1,2% 1,0% 80,0%
10,6% 4,0% 6,0% 3,1% 25,4% 26,2% 8,7% 12,3% 2,1% 1,6% 0,2% 1,0% 0,5% 83,3%
8,0% 4,0% 3,3% 3,0% 27,9% 26,3% 7,3% 16,0% 1,9% 2,3% 0,1% 1,0% 1,4% 78,3%
13,1% 6,5% 6,2% 4,7% 23,7% 22,7% 8,9% 11,8% 1,3% 1,2% 0,1% 0,8% 0,6% 83,5%
14,0% 6,2% 5,9% 6,3% 25,8% 19,7% 7,2% 12,4% 0,4% 2,1%   0,8% 0,3% 84,7%
20,7% 7,6% 8,5% 6,5% 23,5% 10,7% 6,8% 14,4% 0,8% 0,5%   0,6% 0,1% 88,0%
16,9% 4,1% 7,0% 6,6% 25,9% 13,3% 5,2% 19,3% 0,7% 1,0% 0,1% 0,6% 0,1% 85,5%
11,7% 3,8% 4,8% 3,7% 29,8% 14,3% 5,3% 23,4% 1,2% 2,1% 0,4% 0,4%   78,7%
10,6% 5,6% 5,0% 3,4% 28,6% 21,9% 8,1% 13,4% 1,5% 1,8% 0,1% 0,5% 0,2% 83,1%
16,6% 5,7% 6,0% 5,6% 27,0% 12,9% 6,7% 17,7% 0,8% 1,1% 0,2% 1,2% 0,3% 82,1%
17,2% 4,2% 7,4% 5,5% 28,2% 13,1% 8,1% 14,0% 1,1% 1,1% 0,1% 1,5% 0,2% 88,2%
35,4% 12,4% 11,6% 10,6% 9,7% 1,7% 4,5% 13,5% 0,3% 0,2% 0,1% 0,3%   92,3%
39,5% 8,8% 12,5% 8,1% 10,2% 3,3% 3,6% 13,2% 0,1% 0,6%   0,3% 0,2% 91,6%
10,9% 2,5% 2,6% 3,3% 39,4% 15,1% 4,0% 19,7% 1,0% 1,4%   0,9% 0,2% 76,0%
17,1% 6,6% 5,7% 5,7% 23,3% 16,3% 7,3% 14,5% 2,0% 1,5%   0,3% 0,3% 83,5%
35,1% 10,0% 11,8% 10,2% 11,2% 2,3% 5,1% 13,5% 0,1% 0,7% 0,3% 0,4% 0,1% 90,7%
18,0% 5,1% 5,0% 4,2% 25,7% 12,0% 4,5% 23,1% 0,2% 2,2% 0,1% 1,3% 0,4% 82,0%
18,1% 6,2% 6,2% 6,3% 27,5% 12,7% 5,4% 16,4% 0,3% 0,9% 0,3% 1,3% 0,8% 79,9%
35,0% 8,0% 10,2% 4,9% 19,5% 4,4% 3,1% 13,7%   1,3%   0,4%   85,0%
35,1% 11,4% 11,5% 9,9% 10,8% 2,6% 5,2% 12,6% 0,2% 0,9%   0,4% 0,1% 93,7%
28,3% 7,1% 11,0% 6,8% 17,3% 6,9% 4,0% 17,2% 0,3% 1,1%   0,8% 0,2% 86,4%
32,5% 10,5% 11,4% 5,9% 15,8% 4,5% 6,2% 11,9% 0,2% 1,1%   0,2% 0,2% 92,1%
11,4% 2,4% 2,2% 3,4% 37,1% 18,6% 2,1% 21,2% 0,6% 1,0%   1,4% 1,3% 72,9%
11,9% 2,7% 4,5% 5,1% 31,3% 15,3% 4,5% 22,7% 1,0% 1,2% 0,2% 0,7% 0,5% 79,0%
45,9% 9,9% 11,2% 8,0% 6,6% 1,9% 3,1% 12,8% 0,2% 0,5%   0,2%   89,6%
47,0% 6,9% 8,9% 9,1% 6,9% 3,2% 3,2% 13,1% 1,2% 0,5%     0,2% 91,5%
35,7% 5,5% 9,4% 7,3% 15,7% 5,8% 4,3% 15,4% 0,7%   0,4% 1,0% 0,6% 88,1%
11,5% 8,8% 6,2% 4,6% 22,5% 20,2% 11,8% 10,2% 1,4% 2,8%   0,7% 0,2% 82,2%
24,8% 11,0% 10,4% 5,9% 15,7% 11,0% 8,9% 9,5% 1,2% 1,7%   0,6% 0,7% 86,1%
23,4% 9,4% 9,6% 6,8% 16,4% 12,1% 7,8% 12,5% 0,5% 1,6%   0,6% 0,1% 86,2%
26,2% 11,2% 11,5% 5,5% 15,7% 10,3% 8,2% 10,1% 0,6% 0,7% 0,2% 0,9% 0,2% 88,0%
17,1% 6,9% 8,5% 5,8% 24,5% 13,8% 8,5% 10,9% 1,4% 2,4% 0,1% 0,4% 0,2% 82,3%
26,9% 10,5% 10,0% 6,5% 14,7% 9,1% 8,5% 11,7% 0,8% 1,2% 0,2% 0,2% 0,2% 83,8%
21,8% 10,8% 9,5% 6,4% 17,2% 12,3% 9,4% 10,3% 1,1% 1,3%   0,3%   87,2%
25,9% 6,9% 9,7% 4,9% 21,9% 11,0% 4,9% 13,6% 0,6% 0,5%   0,8% 0,1% 82,1%
31,0% 8,7% 10,0% 5,7% 14,8% 8,8% 7,7% 11,6% 0,8% 1,0% 0,1% 0,6% 0,2% 85,3%
10,6% 6,8% 6,3% 5,0% 24,3% 21,8% 11,0% 11,1% 1,0% 2,0%   0,9% 0,4% 84,0%
22,5% 12,0% 12,1% 2,7% 16,1% 11,3% 13,2% 7,6% 0,5% 1,9%   0,3% 0,7% 89,2%
12,2% 7,5% 6,7% 6,3% 23,4% 18,7% 11,6% 10,5% 1,0% 2,2% 0,1% 0,8% 0,1% 82,7%
13,7% 6,6% 7,9% 4,1% 23,1% 19,8% 9,3% 12,4% 1,1% 2,0%   0,7% 0,7% 83,3%
15,7% 7,7% 8,3% 6,8% 23,3% 18,4% 8,6% 8,5% 1,1% 1,7% 0,2% 1,0% 0,1% 86,0%
28,6% 9,6% 7,6% 5,1% 21,7% 9,9% 5,2% 11,1% 0,5% 0,7%   0,8%   84,7%
21,6% 9,8% 9,2% 5,5% 16,4% 14,8% 10,4% 8,6% 1,6% 2,1% 0,1% 0,7%   79,4%
33,0% 9,3% 8,8% 6,8% 13,7% 6,7% 3,5% 17,2% 0,4% 0,6% 0,3%   0,3% 84,6%
37,3% 7,0% 8,6% 9,1% 10,7% 5,8% 5,1% 14,2% 0,7% 1,4%   0,5% 0,3% 83,5%
28,7% 10,8% 9,7% 4,2% 14,8% 10,6% 7,4% 11,8% 0,7% 1,2%   0,8% 0,3% 79,6%
35,5% 7,8% 12,3% 8,3% 10,5% 7,0% 5,0% 11,7% 0,6% 1,2%   0,3% 0,2% 86,2%
17,4% 16,2% 12,3% 3,7% 12,9% 15,2% 10,8% 7,8% 1,2% 2,5%   0,4% 0,3% 89,2%
26,1% 10,6% 9,6% 5,3% 16,8% 10,6% 8,5% 9,8% 1,0% 1,7%   0,4% 0,2% 85,9%
23,8% 11,2% 12,0% 5,4% 13,0% 10,2% 10,4% 11,4% 1,0% 1,5% 0,1% 0,8% 0,6% 82,6%
25,1% 11,0% 9,9% 5,7% 17,1% 12,4% 6,2% 10,7% 1,1% 0,8%   0,6%   81,7%
21,0% 7,5% 7,5% 6,2% 24,9% 14,7% 5,7% 10,3% 0,8% 1,4%   0,4% 0,5% 85,8%
27,0% 11,0% 6,8% 5,8% 18,5% 10,3% 7,8% 11,6% 0,7% 0,5%   0,6% 2,2% 78,9%
29,3% 10,6% 8,5% 6,8% 18,7% 7,0% 6,8% 10,2% 0,8% 1,3%   0,8% 1,2% 87,3%
25,2% 10,1% 10,0% 6,2% 16,4% 10,3% 7,4% 11,7% 1,4% 1,3%   0,2% 0,6% 84,3%
15,0% 5,9% 6,7% 4,6% 23,6% 19,5% 7,9% 13,4% 1,7% 1,7%   1,4% 0,1% 82,4%
21,1% 11,8% 11,3% 4,1% 14,7% 16,6% 12,0% 6,4% 0,9% 1,0% 0,1% 0,3% 0,8% 90,9%
13,7% 7,6% 6,3% 4,7% 25,1% 20,1% 8,2% 10,1% 1,3% 3,0% 0,2% 0,6% 0,3% 81,0%
34,7% 8,8% 11,2% 9,2% 10,1% 6,7% 3,7% 14,2% 0,6% 0,8%   0,7% 2,0% 84,2%
14,3% 16,5% 12,5% 2,3% 12,4% 18,5% 15,4% 3,5% 0,6% 3,9%   0,9% 0,4% 87,6%
22,6% 7,1% 9,2% 4,8% 19,5% 15,1% 5,9% 13,2% 1,0% 1,5%   0,7% 0,6% 78,9%
24,4% 8,0% 10,0% 5,5% 21,9% 10,3% 4,9% 13,7% 0,4% 1,0%   0,4% 0,5% 84,5%
19,1% 10,1% 11,5% 4,9% 17,8% 13,2% 12,9% 4,3% 1,7% 4,4%   0,5%   79,7%
33,9% 9,9% 10,2% 6,2% 13,0% 7,8% 6,2% 11,1% 0,8% 0,9%   1,0% 0,2% 87,0%
17,5% 8,3% 7,3% 5,0% 25,7% 11,8% 9,2% 11,7% 0,7% 2,6%   0,5% 0,6% 85,0%
19,8% 5,6% 7,3% 5,8% 26,9% 8,3% 4,9% 19,4% 0,4% 1,6%   0,9% 0,7% 81,9%
24,3% 10,5% 6,9% 4,3% 18,8% 15,1% 7,3% 9,7% 1,2% 1,7% 0,1% 1,1% 0,1% 84,3%
35,2% 7,3% 10,1% 5,7% 11,1% 7,4% 5,5% 16,2% 0,6% 0,9%   0,7% 0,2% 76,9%
30,9% 9,7% 7,7% 9,7% 11,7% 9,8% 5,7% 13,0% 0,5% 1,3%   0,7% 0,5% 82,1%
29,6% 11,6% 8,5% 5,0% 12,1% 12,0% 8,4% 10,1% 1,0% 1,7%   0,5% 0,4% 85,6%
37,2% 9,8% 9,3% 7,2% 10,2% 5,7% 4,6% 15,8% 0,3%   1,6% 0,2% 0,7% 83,8%
13,4% 5,9% 5,2% 4,8% 26,1% 18,1% 6,1% 17,6% 0,7% 2,0% 0,2% 0,9% 0,3% 77,7%
9,3% 7,5% 3,2% 2,8% 36,4% 21,3% 6,5% 10,9% 1,4% 0,9%   0,7% 0,2% 71,8%
14,0% 5,9% 5,9% 4,4% 26,9% 14,9% 8,4% 18,3% 0,5% 0,8%   0,7% 0,7% 86,0%
15,9% 6,2% 5,8% 4,2% 26,0% 15,2% 6,1% 18,1% 0,9% 1,8%   1,3% 0,1% 82,8%
11,6% 5,7% 4,7% 3,2% 23,7% 25,8% 7,7% 15,2% 1,3% 1,1%   0,9% 0,1% 77,5%
9,4% 5,9% 5,3% 3,1% 20,2% 29,3% 10,5% 11,5% 2,6% 2,1%   1,0% 0,1% 76,1%
24,2% 5,2% 10,1% 7,1% 20,2% 10,1% 5,2% 16,0% 1,0% 0,9%   0,6% 0,6% 87,0%
27,7% 10,5% 8,9% 7,2% 19,6% 5,8% 5,9% 12,3% 0,6% 1,4% 0,1% 0,3% 0,5% 89,9%
11,7% 5,3% 4,8% 3,7% 26,5% 22,9% 7,4% 15,0% 1,3% 1,4% 0,1% 1,2%   76,1%
34,3% 5,5% 8,8% 8,6% 16,9% 5,1% 5,2% 14,6% 0,3% 0,6%   0,3% 0,3% 93,0%
21,5% 7,2% 6,6% 3,9% 26,3% 13,6% 6,8% 11,7% 0,9% 1,6%   1,0% 0,4% 86,6%
15,3% 6,9% 5,3% 4,1% 27,8% 19,5% 6,6% 11,8% 1,4% 1,1% 0,1% 1,4% 0,2% 75,7%
11,2% 6,0% 5,2% 2,2% 26,5% 24,8% 7,8% 11,0% 1,8% 3,3% 0,2% 0,9% 0,1% 78,1%
20,9% 7,4% 5,9% 3,6% 21,9% 20,0% 7,7% 9,7% 1,4% 1,5% 0,2% 0,6% 0,3% 84,6%
10,9% 3,7% 5,2% 2,7% 30,9% 17,1% 5,4% 21,1% 0,8% 2,3% 0,1% 1,3% 0,3% 79,6%
22,3% 8,0% 8,4% 5,2% 23,8% 8,5% 6,2% 15,6% 0,6% 1,2%   0,6% 0,7% 89,4%
15,1% 8,1% 8,1% 4,9% 24,1% 16,7% 9,7% 11,2% 1,3% 0,9%   1,4% 0,5% 87,8%
13,8% 6,3% 5,7% 4,6% 27,9% 15,1% 5,8% 18,4% 0,5% 2,0%   1,2% 0,5% 78,1%
13,7% 7,0% 5,9% 5,3% 24,2% 18,7% 8,1% 14,4% 1,1% 1,6%   1,6% 0,2% 78,6%
21,1% 14,7% 8,8% 5,0% 18,7% 11,9% 9,3% 7,2% 1,0% 2,3%   0,8% 0,8% 89,4%
23,6% 8,1% 5,5% 4,3% 23,9% 13,1% 8,1% 10,6% 0,9% 1,7%   2,1% 0,2% 83,9%
20,3% 8,0% 7,2% 2,9% 23,8% 17,6% 6,3% 11,7% 1,0% 1,0%   0,6% 1,1% 80,4%
31,5% 9,6% 9,0% 5,8% 19,4% 6,4% 6,4% 11,1% 0,1% 0,8%   0,6% 0,2% 90,3%
11,6% 6,6% 5,7% 5,0% 29,7% 14,1% 6,2% 18,9% 0,6% 1,8%   1,8%   80,5%
8,2% 4,7% 4,9% 3,7% 27,5% 27,9% 6,0% 13,0% 1,2% 3,0%   1,5% 0,6% 66,5%
13,5% 7,1% 6,1% 4,0% 25,6% 20,2% 6,5% 14,4% 0,9% 1,8%   1,7% 0,4% 79,2%
28,6% 8,6% 9,2% 6,7% 21,3% 6,1% 5,6% 13,0% 0,8% 0,2%   0,2%   89,6%
30,4% 10,9% 10,3% 6,4% 18,3% 5,9% 5,7% 10,8% 0,5% 0,7%   0,7% 0,5% 91,1%
16,2% 6,5% 6,7% 4,9% 26,2% 15,3% 6,5% 15,6% 0,5% 1,5%   0,8% 0,3% 81,9%
26,7% 8,9% 10,9% 6,6% 21,2% 6,1% 4,3% 13,9% 0,7% 0,7% 0,1% 0,5% 0,2% 86,7%
23,6% 10,0% 7,6% 6,6% 22,4% 11,2% 6,1% 11,2% 0,9% 0,4%   0,6% 0,7% 86,0%
15,1% 7,8% 7,5% 4,7% 27,8% 11,0% 8,6% 15,6% 0,9% 1,0%   0,7% 0,3% 88,9%
16,0% 4,9% 4,4% 3,7% 27,2% 17,8% 7,0% 16,9% 0,4% 1,8% 0,4% 0,5% 0,4% 72,3%
29,8% 9,3% 9,8% 3,3% 21,9% 12,3% 4,4% 7,7% 0,5% 1,1% 0,3% 0,3% 0,8% 87,3%
22,9% 7,5% 10,3% 6,6% 15,7% 15,2% 10,3% 8,9% 1,2% 1,5%   0,5% 1,8% 83,4%
22,3% 7,6% 6,6% 3,6% 21,7% 14,5% 7,0% 13,6% 1,5% 1,6%   0,5% 0,5% 84,2%
15,5% 4,7% 6,6% 4,1% 23,9% 22,3% 8,6% 11,6% 1,9% 0,7%   0,5% 0,5% 82,3%
6,8% 5,0% 4,0% 2,1% 20,7% 39,4% 12,1% 6,9% 1,6% 1,2% 0,4% 0,7% 2,0% 88,4%
9,8% 5,4% 4,0% 3,1% 21,9% 31,0% 11,3% 10,8% 1,7% 1,0% 0,1% 0,7% 0,4% 80,5%
9,0% 5,3% 6,2% 3,5% 21,4% 33,0% 11,0% 8,2% 1,5% 1,0%   0,9% 0,2% 87,4%
13,1% 7,2% 8,1% 4,1% 19,4% 28,3% 10,9% 6,8% 1,2% 0,9%   0,9% 0,1% 89,1%
13,3% 5,0% 7,0% 3,6% 21,5% 22,9% 10,6% 13,3% 1,3% 1,4% 0,1% 0,9% 0,5% 78,5%
7,6% 5,6% 3,1% 2,1% 20,0% 36,8% 12,0% 9,4% 1,3% 1,9%   1,1% 0,5% 83,6%
14,7% 5,8% 6,8% 2,7% 22,0% 25,5% 10,0% 9,6% 1,5% 1,4%   0,9% 0,4% 80,7%
15,1% 7,9% 6,5% 4,2% 22,7% 21,7% 9,9% 10,6% 0,6% 0,9% 0,4% 0,5% 0,9% 86,7%
12,8% 5,2% 4,5% 3,6% 25,9% 27,4% 6,1% 12,7% 1,0% 0,8% 0,1% 0,9% 0,4% 83,3%
6,8% 4,6% 3,2% 2,6% 22,9% 36,8% 12,0% 8,0% 1,4% 1,7% 0,1% 0,7%   87,0%
7,3% 4,5% 4,3% 1,8% 18,4% 37,9% 13,0% 8,9% 3,1% 0,9%   0,6%   85,2%
11,9% 5,5% 5,7% 3,5% 22,8% 27,0% 9,5% 11,4% 1,6% 1,1% 0,1% 0,6% 0,4% 85,8%
26,3% 9,7% 11,5% 5,6% 15,3% 11,4% 8,8% 10,0% 0,4% 1,0%   1,1% 1,3% 84,0%
5,9% 5,5% 5,2% 1,9% 21,0% 36,7% 10,6% 8,5% 3,0% 1,6% 0,1% 0,3% 0,7% 86,2%
10,7% 6,8% 4,0% 3,3% 19,1% 34,1% 10,2% 8,4% 2,0% 1,5% 0,1% 0,7% 0,4% 86,0%
26,5% 10,8% 11,5% 4,9% 17,6% 12,7% 7,1% 7,7% 0,4% 0,8% 0,3% 0,8%   88,0%
25,3% 11,5% 10,5% 5,3% 15,1% 13,4% 9,5% 8,4% 0,4% 0,6%   0,9% 0,5% 87,8%
19,9% 11,2% 8,1% 3,5% 15,9% 19,8% 12,1% 7,0% 1,1% 1,4%   0,7% 0,9% 79,4%
12,2% 4,9% 4,7% 2,8% 20,5% 29,7% 9,2% 12,0% 1,7% 2,3% 0,1% 1,0% 0,4% 84,3%
8,3% 4,6% 3,8% 2,8% 20,5% 38,1% 12,5% 6,6% 1,6% 1,1% 0,2% 1,2% 0,1% 87,6%
7,7% 5,6% 5,1% 1,6% 19,9% 37,3% 11,2% 8,1% 2,4% 1,2% 0,4% 0,7% 0,3% 88,3%
13,4% 5,2% 7,7% 4,7% 20,4% 26,1% 11,5% 9,0% 1,0% 1,0%   0,8% 0,2% 89,7%
10,0% 9,5% 6,1% 3,2% 18,8% 26,9% 17,4% 5,0% 1,5% 1,6%   0,6%   91,4%
22,4% 7,5% 9,8% 3,3% 21,0% 13,6% 7,2% 12,7% 1,1% 1,5% 0,1% 0,8% 0,2% 82,8%
24,5% 9,2% 11,8% 6,0% 16,9% 10,3% 8,3% 11,0% 0,5% 1,5%   0,9% 0,4% 85,6%
24,7% 11,0% 8,3% 4,3% 17,4% 15,1% 9,7% 7,5% 0,9% 1,1% 0,2% 0,8% 0,5% 85,8%
15,3% 8,3% 7,4% 3,6% 19,5% 23,9% 12,8% 7,0% 1,1% 1,3%   0,9% 0,6% 87,9%
24,1% 8,3% 11,8% 5,3% 16,0% 15,6% 8,4% 8,7% 0,9% 0,8% 0,2% 0,3% 0,2% 86,9%
24,2% 9,9% 11,9% 5,8% 15,0% 14,1% 9,8% 7,6% 0,8% 0,8%   1,0% 0,7% 88,0%
9,9% 5,2% 3,5% 3,0% 21,6% 30,5% 10,6% 11,7% 2,3% 1,7%   0,9% 0,2% 82,2%
6,3% 4,0% 3,8% 3,1% 21,3% 36,5% 11,7% 9,2% 2,1% 2,0%   1,0%   85,7%
14,4% 7,2% 5,5% 3,9% 20,2% 27,7% 10,2% 8,3% 1,3% 1,2%   0,6% 0,4% 87,2%
15,4% 4,6% 6,9% 4,0% 23,6% 22,1% 9,7% 10,8% 1,2% 1,7%   0,7% 0,5% 84,7%
13,1% 7,5% 8,1% 6,5% 14,9% 24,5% 14,5% 8,5% 1,4% 1,0%   0,4% 0,2% 84,2%
16,5% 6,8% 8,5% 2,9% 23,0% 20,6% 8,3% 11,1% 1,2% 1,0% 0,4% 0,7%   82,4%
10,7% 6,4% 4,6% 3,9% 23,9% 27,5% 9,0% 11,3% 2,0% 0,7%   1,4% 1,0% 83,1%
12,0% 6,4% 6,3% 3,3% 17,5% 33,7% 10,3% 8,5% 0,9% 1,1%   1,1% 0,5% 87,3%
10,0% 5,1% 6,0% 4,5% 20,0% 29,0% 11,5% 10,4% 1,8% 1,8%   0,8% 0,4% 79,8%
26,1% 8,3% 12,6% 4,8% 18,8% 12,2% 7,3% 9,3% 0,5% 0,2% 0,1% 0,9% 0,2% 88,2%
9,1% 3,7% 3,1% 2,1% 22,3% 36,6% 8,9% 10,2% 2,2% 1,8%   1,2% 0,3% 78,6%
16,1% 7,5% 8,2% 4,1% 19,3% 22,4% 9,3% 10,2% 1,7% 1,1%   0,5% 0,5% 86,8%
24,7% 8,4% 11,7% 8,2% 15,6% 11,4% 11,6% 7,2% 0,3% 0,9% 0,1% 0,3% 0,7% 82,0%
18,9% 8,6% 6,9% 6,3% 25,4% 10,8% 5,2% 15,9% 0,6% 1,3%   0,5% 0,3% 83,7%
10,8% 3,7% 3,4% 5,0% 37,2% 12,4% 4,1% 19,9% 1,4% 2,1%   1,2% 1,0% 68,0%
14,6% 5,4% 4,4% 3,8% 41,0% 7,4% 3,0% 18,2% 0,4% 1,8%   0,9% 0,4% 78,7%
10,8% 3,2% 3,5% 2,6% 43,4% 18,1% 3,1% 13,1% 0,4% 2,0%   1,9% 0,5% 68,7%
12,3% 4,0% 4,3% 4,5% 36,2% 14,7% 5,5% 15,5% 0,8% 2,1% 0,1% 1,7% 0,7% 74,5%
18,7% 6,8% 4,7% 4,4% 28,2% 13,5% 4,6% 17,2% 0,9% 1,0%   1,2% 0,3% 81,5%
9,3% 3,6% 3,7% 2,9% 43,5% 16,9% 4,3% 14,5% 0,5% 0,9%   1,0% 0,2% 72,8%
13,2% 3,6% 3,9% 4,1% 39,7% 10,2% 1,6% 20,9% 0,8% 1,9%   1,1% 1,2% 67,8%
18,9% 4,5% 6,5% 5,9% 31,3% 10,9% 4,3% 15,8% 0,9% 1,1% 0,1% 1,4% 0,4% 83,4%
27,8% 6,4% 6,1% 4,3% 26,8% 5,4% 3,9% 18,2% 0,5% 0,6%   0,6% 0,4% 89,6%
18,5% 5,1% 6,3% 4,7% 28,7% 9,8% 3,7% 20,7% 0,3% 2,3% 0,2% 1,1% 0,6% 82,8%
21,7% 5,7% 7,2% 5,5% 29,6% 7,7% 4,8% 16,6% 0,3% 1,0% 0,1% 1,2% 0,4% 87,3%
15,0% 2,3% 4,9% 5,8% 36,3% 9,0% 3,0% 21,8% 0,6% 1,3% 0,4% 1,0%   85,0%
19,9% 2,1% 6,5% 6,2% 30,2% 6,9% 2,2% 24,7% 0,3% 1,1% 0,1% 0,8% 1,4% 85,9%
17,4% 3,2% 4,6% 7,3% 29,6% 7,9% 2,6% 25,5% 0,1% 1,7% 0,1% 0,8% 0,3% 85,1%
14,8% 2,8% 5,3% 6,0% 37,8% 8,3% 2,8% 20,7% 0,2% 1,2% 0,1% 1,6% 0,5% 81,8%
29,3% 6,0% 6,6% 5,7% 24,4% 5,4% 4,6% 17,6% 0,3% 0,2%   0,7% 0,1% 91,9%
9,7% 3,5% 2,7% 2,2% 35,7% 18,5% 4,7% 19,9% 0,6% 2,5%   1,2% 1,2% 69,4%
23,3% 8,7% 5,8% 6,7% 18,5% 7,3% 3,1% 25,3% 0,3% 1,0%   0,7% 0,6% 82,4%
24,1% 8,1% 9,3% 5,7% 25,6% 7,9% 5,3% 12,9% 0,3% 0,6%   0,4% 0,3% 87,6%
12,2% 4,8% 4,2% 4,2% 42,5% 9,0% 3,5% 18,2% 0,3% 1,1%   0,9% 0,3% 77,3%
15,5% 5,6% 5,6% 5,2% 32,7% 11,4% 3,8% 17,2% 0,8% 2,1%   0,9% 0,8% 81,9%
18,6% 5,4% 4,2% 4,5% 31,1% 12,7% 4,6% 17,0% 0,6% 1,2%   1,2% 0,4% 79,6%
23,6% 10,7% 5,1% 6,4% 19,8% 5,8% 3,2% 24,6% 0,3% 0,5%   0,9%   89,6%
13,5% 3,6% 3,9% 3,0% 32,7% 15,7% 4,6% 20,2% 0,8% 2,0% 0,4% 0,5% 0,8% 75,0%
21,6% 5,6% 6,1% 7,9% 27,1% 8,3% 4,3% 17,6% 0,3% 1,1%   1,4%   83,2%
24,2% 6,1% 9,5% 6,3% 23,5% 8,5% 4,3% 16,2% 0,4% 1,1%   1,1% 0,4% 85,1%
24,7% 5,7% 7,5% 4,9% 29,8% 6,8% 5,6% 14,0% 0,5% 0,6%   1,1% 0,8% 86,9%
10,9% 4,8% 2,4% 2,5% 37,1% 21,9% 6,6% 10,9% 0,5% 2,4%   1,0% 0,7% 66,4%
20,6% 4,7% 6,6% 6,7% 31,8% 8,2% 2,9% 17,6% 0,2% 0,8%   1,0%   89,2%
31,2% 8,6% 9,6% 11,6% 15,4% 3,9% 4,5% 14,3% 0,3% 0,6% 0,1% 0,6%   92,9%
28,8% 10,9% 10,7% 11,6% 15,6% 4,3% 3,8% 13,5% 0,2% 0,6%   0,5% 0,4% 91,1%
18,8% 7,4% 6,3% 7,1% 18,2% 20,5% 12,2% 6,6% 2,0% 0,8% 0,2%     55,8%
16,3% 8,3% 8,1% 38,7% 11,3% 4,1% 3,6% 9,0% 0,2% 0,3%   0,3% 0,3% 61,2%
25,4% 10,4% 11,0% 8,5% 17,5% 7,5% 9,6% 8,5% 0,3% 1,4% 0,2% 0,4% 0,2% 91,8%
32,6% 8,5% 8,7% 19,6% 9,5% 3,4% 2,5% 14,5% 0,2% 0,5%   0,3% 0,4% 89,0%
10,2% 3,0% 2,9% 4,1% 41,4% 15,0% 4,6% 17,0% 0,2% 1,6%   1,7% 0,6% 69,2%
30,0% 9,0% 12,1% 7,7% 17,7% 7,2% 7,3% 7,8% 0,4% 0,9%   0,5% 0,2% 92,0%
20,3% 4,2% 6,1% 7,2% 25,2% 10,3% 3,9% 20,6% 0,4% 1,7%   1,6%   85,1%
30,7% 10,4% 13,9% 6,3% 13,4% 6,2% 6,5% 11,8% 0,2% 0,4%   0,4% 0,1% 88,9%
17,1% 3,6% 7,1% 8,9% 33,2% 10,4% 3,0% 15,6% 0,2% 0,9% 0,1% 0,7%   78,7%
26,3% 8,7% 11,4% 5,7% 15,6% 9,1% 10,1% 11,5% 0,6% 1,1% 0,1% 0,4% 0,2% 89,3%
27,7% 10,0% 11,1% 16,7% 13,2% 3,3% 5,4% 12,2% 0,1% 0,3%   0,3% 0,3% 93,1%
47,9% 8,9% 11,9% 8,4% 5,4% 2,5% 3,4% 11,1% 0,3% 0,3%   0,2% 0,6% 90,7%
23,1% 7,1% 8,9% 6,7% 17,8% 10,7% 8,0% 15,8% 1,0% 0,8%   0,9% 0,2% 89,5%
40,5% 8,8% 10,1% 11,3% 9,5% 1,9% 3,5% 13,9% 0,2% 0,4%   0,2% 0,2% 91,2%
40,1% 7,7% 11,8% 10,6% 6,9% 2,6% 4,1% 15,5% 0,2% 0,5%   0,3% 0,1% 86,8%
11,8% 2,4% 6,4% 5,5% 33,4% 12,5% 4,6% 20,6% 0,6% 2,3%   0,9%   78,3%
17,5% 4,3% 8,4% 9,7% 27,2% 11,7% 3,7% 14,7% 0,8% 1,8%   1,7% 0,1% 81,4%
38,7% 8,4% 13,0% 10,9% 8,4% 4,4% 3,1% 12,3% 0,2% 0,7% 0,1% 0,6% 0,3% 92,2%
30,4% 10,8% 11,7% 8,3% 13,0% 6,2% 5,6% 11,9% 0,6% 1,7%   0,3% 0,2% 90,1%
10,7% 3,9% 6,3% 7,8% 42,6% 11,6% 3,3% 12,6% 0,3% 0,9% 0,1% 1,0% 1,3% 70,6%
15,6% 6,5% 11,8% 12,3% 17,4% 13,6% 9,2% 12,1% 0,2% 1,4%   0,7% 0,2% 48,5%
18,8% 6,0% 10,8% 10,5% 20,5% 7,4% 5,1% 18,7% 1,1% 1,1% 0,1% 1,7% 0,4% 85,6%
19,2% 5,8% 9,3% 10,9% 21,0% 8,5% 3,7% 19,9% 0,8% 0,8%   1,5% 1,6% 84,0%
12,8% 3,7% 6,5% 8,7% 26,8% 13,0% 3,9% 22,7% 1,0% 1,0% 0,3% 1,3%   78,6%
33,1% 12,1% 13,6% 7,5% 9,0% 4,1% 8,2% 11,8% 0,3% 0,3%   0,4% 0,5% 91,6%
30,4% 7,9% 13,9% 9,8% 16,4% 3,0% 3,5% 14,6% 0,2% 0,3%   0,5% 0,5% 89,2%
36,6% 9,3% 12,8% 12,5% 11,0% 2,6% 2,6% 12,4%   0,2%   0,2%   91,2%
10,2% 2,7% 4,7% 3,5% 41,3% 16,5% 3,4% 15,4% 0,9% 1,5% 0,1% 1,4% 0,2% 70,3%
28,0% 6,3% 9,9% 22,4% 11,0% 4,1% 3,2% 14,1% 0,2% 0,7% 0,2% 0,6% 0,6% 88,0%
24,8% 8,2% 10,3% 12,0% 20,0% 6,0% 5,3% 12,5% 0,2% 0,8%   0,4% 0,1% 89,5%
25,1% 5,1% 6,3% 5,7% 22,0% 5,0% 2,7% 25,9% 0,6% 1,6% 0,2% 1,1% 0,4% 89,0%
38,0% 9,9% 8,7% 7,7% 11,7% 3,1% 4,7% 15,6% 0,3% 0,4%   0,6% 0,4% 93,4%
4,8% 6,0% 2,0% 0,9% 53,7% 19,6% 6,4% 5,1% 0,7% 0,9%   0,6% 0,2% 56,3%
9,6% 7,7% 2,8% 1,8% 38,7% 18,0% 4,5% 14,6% 1,4% 0,9%   1,0% 3,1% 67,7%
27,3% 8,3% 7,1% 4,5% 14,5% 4,1% 5,7% 27,5% 0,4% 0,6%   0,9% 0,2% 92,6%
29,7% 7,4% 9,5% 7,5% 17,7% 4,3% 4,0% 18,8% 0,1% 0,9%   0,6% 0,2% 90,9%
32,7% 8,3% 9,9% 7,8% 15,5% 3,8% 3,4% 17,9% 0,2% 0,5%   0,3%   93,4%
37,7% 11,1% 10,9% 9,8% 8,4% 2,0% 4,9% 14,4% 0,2% 0,5%   0,7% 0,2% 91,6%
38,9% 11,0% 9,9% 5,4% 11,3% 3,0% 3,9% 15,5% 0,9% 0,2%   0,6% 0,4% 92,3%
14,2% 6,9% 5,7% 3,6% 30,7% 14,7% 3,4% 18,4% 0,7% 1,7% 0,2% 1,1%   80,1%
31,1% 6,9% 8,3% 5,9% 17,0% 4,5% 4,1% 20,6% 0,4% 1,2%   0,9% 0,2% 92,2%
17,2% 10,1% 9,4% 4,4% 27,4% 10,8% 7,1% 12,2% 0,6% 0,8%   0,7% 0,7% 80,2%
34,2% 10,2% 9,6% 6,3% 13,0% 2,6% 4,3% 19,1% 0,2% 0,5% 0,2% 0,7% 0,3% 86,8%
10,0% 3,9% 2,6% 1,5% 39,7% 18,0% 3,8% 18,7% 0,6% 1,2%   0,8% 1,6% 67,6%
12,7% 5,4% 3,1% 3,7% 36,7% 13,6% 3,6% 19,5% 0,8% 1,0%   0,8% 0,7% 70,8%
5,1% 6,0% 1,1% 1,1% 51,5% 12,1% 7,0% 14,2%   2,0%   1,6% 1,6% 67,8%
9,7% 2,7% 1,8% 2,3% 41,6% 20,5% 2,8% 16,6% 0,8% 1,4%   1,1% 0,6% 60,7%
29,6% 9,6% 10,4% 7,9% 17,6% 4,3% 3,1% 16,7% 0,2% 0,7%   0,5% 0,2% 93,1%
26,7% 8,6% 8,9% 6,7% 17,5% 4,3% 2,8% 23,2% 0,4% 0,9%   0,8% 0,6% 91,1%
10,7% 3,9% 2,8% 2,9% 38,3% 18,4% 3,5% 17,2% 0,5% 1,8% 1,0% 0,7% 0,2% 62,1%
12,2% 2,9% 2,1% 2,1% 32,7% 18,8% 4,0% 21,9% 1,0% 2,4%   1,0%   61,9%
6,5% 8,4% 2,4% 0,7% 44,4% 19,6% 5,2% 10,5% 1,0% 1,2%   0,5%   65,6%
25,5% 5,5% 8,0% 6,4% 23,3% 3,9% 3,7% 22,6% 0,2% 0,8%   1,2% 0,2% 92,7%
24,3% 6,4% 7,1% 6,6% 24,8% 4,1% 3,2% 22,4% 0,2% 0,9% 0,1% 0,6% 1,0% 81,7%
9,3% 6,5% 2,8% 3,0% 33,4% 26,5% 3,6% 11,7% 0,9% 2,4% 0,2% 1,4%   66,1%
32,0% 8,2% 9,3% 5,7% 17,8% 3,7% 4,7% 18,0%   0,7%   0,3%   91,7%
5,3% 3,3% 1,7% 2,6% 40,3% 25,4% 5,1% 11,9% 1,7% 2,6% 0,1% 1,3% 0,3% 61,1%
8,8% 4,5% 2,4% 2,3% 28,1% 32,2% 4,4% 13,3% 1,6% 2,4%   0,6% 0,2% 64,1%
32,5% 9,2% 8,5% 6,6% 15,4% 3,8% 4,0% 19,2% 0,1% 0,6%   0,1% 0,3% 91,4%
8,7% 6,5% 1,9% 2,2% 40,2% 15,9% 2,9% 19,4% 0,2% 2,2%   0,3%   63,5%
16,7% 9,5% 7,6% 4,7% 20,6% 19,5% 11,1% 8,3% 1,1% 1,0% 0,3% 0,3%   87,6%
13,9% 6,7% 6,0% 4,2% 25,1% 16,3% 11,1% 14,4% 0,9% 1,5% 0,1% 0,7% 0,2% 87,6%
17,0% 12,7% 10,5% 6,7% 18,3% 11,1% 15,9% 7,7% 0,2%   1,0% 0,5% 0,3% 87,7%
14,0% 11,2% 10,0% 4,3% 16,5% 21,6% 12,4% 6,2% 2,1% 1,8% 0,1% 0,7% 1,3% 80,3%
14,0% 7,0% 7,8% 5,5% 26,5% 14,2% 10,5% 12,2% 0,4% 1,8%   0,9% 0,4% 79,1%
29,1% 9,8% 10,3% 7,8% 16,0% 7,2% 8,9% 9,0% 0,7% 1,3%   0,7% 0,8% 88,2%
27,0% 8,8% 7,1% 3,8% 18,7% 10,9% 8,9% 12,3% 1,0% 1,5%   0,8% 0,8% 85,0%
19,0% 8,7% 7,9% 5,8% 24,8% 12,4% 5,0% 13,9% 1,0% 1,4%   0,7% 0,2% 89,3%
20,7% 7,3% 6,8% 5,4% 20,0% 18,3% 7,8% 11,0% 1,4% 1,3% 0,2% 0,2% 0,5% 83,2%
22,7% 11,8% 8,7% 5,9% 19,6% 11,4% 9,5% 8,7% 0,6% 1,1%   0,5% 0,4% 89,5%
28,4% 10,2% 12,7% 7,5% 12,3% 7,9% 6,1% 12,3% 0,9% 1,6%   0,2%   88,8%
16,9% 6,8% 7,2% 4,8% 21,4% 15,4% 6,7% 18,1% 1,0% 1,8%   0,7% 0,1% 80,2%
17,3% 7,8% 7,9% 5,8% 23,2% 14,2% 6,4% 15,2% 1,2% 1,1% 0,2% 0,5% 0,2% 82,0%
22,1% 9,8% 7,4% 6,3% 20,9% 10,6% 7,1% 14,8% 0,2% 0,8%   0,9%   81,7%
18,3% 6,3% 8,3% 4,3% 21,3% 16,2% 10,1% 12,1% 1,3% 1,7%   1,4% 0,7% 83,3%
19,4% 10,0% 9,5% 4,0% 19,8% 12,8% 10,7% 11,5% 1,0% 1,3%   0,3%   87,1%
17,2% 10,0% 10,0% 5,8% 17,6% 16,1% 9,2% 11,5% 1,4% 1,2%   0,4% 0,7% 86,1%
13,0% 7,9% 5,3% 3,9% 21,4% 23,4% 10,5% 11,5% 1,5% 1,6% 0,2% 0,9% 0,1% 85,2%
20,6% 9,4% 9,6% 6,5% 16,9% 13,6% 9,6% 12,1% 1,1% 0,6%   0,6% 0,3% 86,3%
28,4% 9,1% 12,1% 8,2% 14,9% 7,5% 7,0% 10,7% 1,1% 1,0%   0,7% 0,5% 83,3%
25,9% 11,5% 9,7% 7,7% 15,4% 8,6% 9,0% 10,5% 0,9% 0,8%   0,7% 0,3% 89,8%
19,2% 9,6% 7,2% 4,4% 21,8% 13,3% 9,6% 13,1% 1,0% 1,0%   0,8% 0,7% 85,6%
21,3% 11,0% 8,2% 3,0% 17,7% 14,4% 11,1% 10,9% 1,2% 0,9% 0,2% 0,8% 0,3% 82,3%
19,3% 8,5% 5,9% 3,9% 22,0% 13,8% 8,0% 15,6% 1,0% 1,9%   1,1% 0,7% 86,0%
19,1% 7,7% 6,9% 4,2% 22,8% 16,6% 6,8% 12,8% 0,9% 2,0%   0,3% 0,4% 86,0%
15,8% 8,9% 7,4% 3,8% 21,9% 22,1% 8,0% 10,2% 1,2% 0,6%   0,8% 0,1% 84,6%
18,2% 4,6% 4,2% 4,7% 28,8% 16,7% 4,5% 15,9% 0,6% 1,8%   0,4% 0,7% 80,7%
17,1% 7,6% 7,0% 3,7% 21,8% 19,7% 9,0% 11,7% 1,1% 1,3%   0,9% 0,1% 86,5%
18,2% 8,1% 6,0% 3,8% 24,6% 14,7% 6,5% 15,7% 1,5% 0,7%   0,6% 0,2% 83,3%
11,4% 5,7% 6,8% 4,4% 27,4% 16,1% 9,5% 16,4% 0,4% 2,0%   0,5% 0,4% 80,5%
19,3% 8,8% 7,1% 5,6% 18,4% 18,0% 8,5% 12,3% 1,0% 1,0%   0,7% 0,7% 87,2%
40,9% 9,7% 13,6% 9,5% 5,6% 4,9% 5,6% 9,1% 0,3% 0,9%       89,8%
39,5% 11,7% 12,6% 6,9% 8,1% 4,0% 6,2% 9,4% 0,5% 1,0%   0,1% 0,2% 92,2%
28,7% 11,4% 12,8% 6,6% 15,1% 6,4% 7,2% 10,2% 0,7% 0,9%   0,2% 0,6% 92,1%
16,5% 8,6% 6,2% 3,9% 25,7% 16,7% 7,9% 11,1% 1,7% 1,7% 0,3% 0,7%   86,3%
18,3% 9,6% 8,7% 5,5% 20,7% 15,7% 9,0% 9,9% 1,6% 1,1% 0,2% 1,4%   84,1%
11,7% 6,6% 7,4% 4,3% 23,8% 19,0% 7,7% 16,5% 1,3% 1,7% 0,2% 0,9%   79,2%
18,2% 10,8% 8,6% 5,1% 20,2% 14,6% 10,8% 9,5% 0,8% 1,4%   0,7% 0,3% 86,9%
37,8% 10,2% 14,0% 8,3% 8,3% 5,5% 3,9% 10,6% 0,1% 1,3%   0,6% 0,4% 85,0%
21,0% 6,7% 9,3% 5,9% 20,2% 14,8% 8,2% 12,3% 1,1% 0,3%   0,8% 0,4% 84,5%
8,7% 3,7% 3,7% 3,8% 33,8% 19,0% 5,1% 18,4% 1,9% 1,9%   1,3% 0,9% 70,5%
4,8% 2,6% 2,2% 1,2% 42,0% 24,1% 6,7% 13,4% 1,2% 1,7%   0,8% 0,5% 64,1%
12,3% 8,3% 5,1% 2,9% 21,2% 23,6% 10,9% 12,4% 1,4% 1,9%   0,6% 0,7% 75,2%
21,5% 7,5% 6,5% 5,9% 28,5% 12,8% 8,4% 8,0% 0,5% 0,3%   0,8% 0,3% 90,4%
7,9% 3,6% 3,7% 2,7% 28,9% 27,3% 5,9% 13,5% 4,0% 2,4% 0,4% 1,1% 0,3% 70,2%
6,1% 2,3% 2,8% 2,3% 58,3% 16,7% 3,0% 7,7%   0,8%   0,1% 0,9% 60,0%
4,9% 1,9% 1,4% 1,4% 61,0% 13,7% 8,4% 5,6% 0,5% 1,2%   0,1% 0,4% 56,4%
17,6% 6,2% 5,1% 5,7% 26,4% 12,3% 9,6% 15,1% 0,9% 1,2%   1,2% 0,2% 82,0%
8,1% 2,5% 3,8% 2,8% 38,5% 21,1% 5,2% 14,4% 1,5% 2,1% 0,3% 0,7% 1,0% 66,4%
10,9% 6,4% 4,0% 3,2% 23,4% 28,0% 9,0% 12,3% 1,7% 1,2% 0,1% 0,9% 0,7% 78,4%
10,3% 4,3% 3,9% 3,1% 26,2% 29,5% 10,1% 8,0% 2,3% 2,3%   0,8% 0,1% 79,0%
5,7% 2,7% 2,4% 1,4% 38,7% 24,6% 8,2% 12,8% 1,4% 2,2%   0,7% 1,8% 66,9%
6,0% 3,8% 3,1% 2,4% 45,4% 19,9% 5,6% 10,5% 2,1% 1,2%   0,7% 0,9% 58,7%
15,6% 2,7% 3,9% 8,3% 33,5% 11,1% 5,6% 17,6% 0,6% 1,2%   0,6% 0,7% 72,3%
9,7% 3,1% 2,0% 4,2% 51,5% 17,8% 2,2% 8,3% 0,3% 0,8%   0,5% 1,0% 60,9%
8,2% 2,8% 1,6% 2,4% 42,1% 21,4% 4,1% 13,9% 1,8% 1,7%   1,1% 0,7% 66,3%
8,8% 2,4% 3,2% 2,7% 36,9% 22,1% 4,9% 15,4% 1,6% 2,0% 0,1% 1,5% 0,1% 72,6%
11,7% 4,2% 5,0% 5,6% 30,2% 20,7% 6,3% 14,0% 0,4% 1,8% 0,1% 0,5% 0,4% 77,5%
10,8% 2,8% 2,7% 2,0% 36,0% 20,5% 5,8% 16,7% 1,3% 1,3%   0,8% 0,1% 74,9%
7,0% 2,7% 3,5% 3,4% 37,4% 21,4% 5,9% 15,2% 2,6% 1,1%   0,8% 3,4% 67,0%
11,2% 3,9% 3,2% 3,5% 39,4% 19,0% 4,1% 14,2% 0,6% 0,9%   1,5% 0,5% 75,2%
16,0% 10,1% 7,9% 2,8% 21,4% 22,1% 9,0% 7,5% 1,5% 1,7%   0,4% 0,4% 89,0%
8,2% 3,4% 4,0% 2,7% 36,2% 18,8% 7,2% 17,1% 1,0% 1,3%   1,3% 1,0% 71,6%
10,6% 4,0% 4,9% 1,8% 29,9% 27,0% 6,9% 11,3% 1,8% 1,7%   0,5% 0,3% 68,2%
5,5% 2,2% 1,0% 3,1% 54,7% 15,3% 9,6% 6,6% 0,9% 0,9%   1,2% 1,0% 55,5%
5,8% 1,0% 1,1% 1,2% 56,4% 13,8% 9,6% 9,1% 0,9% 1,0%   0,3% 0,6% 59,1%
18,5% 7,9% 7,1% 7,1% 25,0% 9,7% 10,7% 12,7% 0,8% 0,6%   0,7% 0,3% 91,2%
20,0% 8,3% 8,1% 6,0% 24,8% 9,2% 8,9% 13,8% 0,8%   1,0% 1,5%   87,6%
Göteborgs kommun 19,8% 7,1% 7,3% 5,5% 23,9% 14,0% 6,9% 13,5% 0,8% 1,2% 0,1% 0,7% 0,4% 81,0%

http://www.val.se