2019-05-30 09:37:32

Val till Europaparlamentet - Röster - kommun Varberg

21,03%
12,21%
3,54%
8,24%
24,59%
4,51%
9,71%
14,22%
0,43%
0,42%
1,09%
M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2019: 58,61%
+7,25
2014: 51,36%

Röstfördelning - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 5996 21,03% +2661 +7,03 3335 14,00%
C Centerpartiet 3482 12,21% +1126 +2,32 2356 9,89%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1008 3,54% -1148 -5,51 2156 9,05%
KD Kristdemokraterna 2350 8,24% +963 +2,42 1387 5,82%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7012 24,59% +981 -0,72 6031 25,31%
V Vänsterpartiet 1287 4,51% +76 -0,57 1211 5,08%
MP Miljöpartiet de gröna 2769 9,71% -840 -5,43 3609 15,15%
SD Sverigedemokraterna 4055 14,22% +1817 +4,83 2238 9,39%
FI Feministiskt initiativ 124 0,43% -809 -3,48 933 3,92%
PP Piratpartiet 119 0,42% -274 -1,23 393 1,65%
ÖVR Övriga anmälda partier 310 1,09% +131 +0,34 179 0,75%
  Giltiga röster 28512 100,00% +4684   23828 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 8 0,03% +8 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 271 0,94% -100 -0,59 371 1,53%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,04% -4 -0,02 16 0,07%
VDT Valdeltagande 28803 58,61% +4588 +7,25 24215 51,36%
  Antal röstberättigade 49144   +2000   47144  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Varberg

Område M C L KD S V MP SD FI PP ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
19,68% 11,83% 3,41% 9,07% 24,89% 4,44% 9,10% 15,52% 0,43% 0,51% 1,12% 0,03% 1,00% 0,05% 57,33%
15,89% 6,58% 1,64% 5,62% 36,58% 7,26% 10,82% 13,70% 0,41% 0,55% 0,96%   0,54% 0,14% 48,80%
20,08% 7,06% 4,54% 11,71% 26,03% 3,33% 5,15% 19,68% 0,20% 0,71% 1,51%   0,50%   57,37%
23,03% 9,73% 5,32% 7,56% 24,27% 4,41% 10,81% 12,22% 1,00% 0,42% 1,25%   1,07%   58,94%
14,90% 5,50% 3,76% 7,38% 39,60% 6,17% 5,64% 14,50% 0,67% 0,40% 1,48%   0,93%   44,84%
25,52% 7,33% 4,25% 6,79% 30,05% 3,71% 10,68% 10,23% 0,27% 0,18% 1,00%   1,25% 0,18% 65,02%
10,88% 17,69% 1,36% 10,88% 17,01% 5,78% 5,44% 28,23%   0,34% 2,38%   0,34%   53,83%
17,44% 22,89% 1,63% 7,90% 20,44% 3,81% 5,18% 19,07% 0,27%   1,36%   1,34% 0,27% 57,74%
21,30% 15,43% 2,31% 6,94% 20,83% 4,78% 9,88% 16,98% 0,46% 0,15% 0,93%   1,07%   60,87%
16,35% 7,40% 3,76% 5,97% 32,82% 7,40% 10,83% 12,93% 0,77% 0,77% 0,99%   1,84%   55,91%
15,62% 14,97% 3,69% 9,76% 19,31% 3,90% 10,63% 19,74% 0,22%   2,17%   0,43%   60,37%
21,22% 6,69% 3,69% 6,46% 31,60% 4,04% 12,11% 12,00% 0,46% 0,46% 1,27% 0,23% 0,91%   59,62%
22,87% 11,51% 3,56% 9,69% 25,45% 3,56% 11,23% 10,18% 0,07% 1,12% 0,77%   1,10%   62,93%
25,46% 13,59% 3,43% 9,01% 18,45% 3,15% 12,88% 12,45% 0,57% 0,29% 0,72%   0,71% 0,28% 62,70%
13,99% 26,61% 1,38% 13,07% 14,45% 3,90% 5,28% 19,50%   0,69% 1,15%   1,58%   57,68%
18,18% 18,45% 2,44% 11,67% 19,13% 2,85% 6,92% 17,91% 0,41% 0,95% 1,09% 0,13% 1,47%   52,27%
18,35% 16,85% 3,56% 9,18% 19,85% 3,75% 7,30% 18,73% 0,19% 1,12% 1,12%   1,29%   49,95%
16,49% 15,33% 3,81% 11,84% 17,23% 4,33% 5,71% 23,89% 0,63% 0,21% 0,53%   0,84%   52,30%
20,71% 14,14% 1,56% 13,59% 19,38% 4,12% 7,13% 18,15% 0,22%   1,00% 0,11% 0,66%   53,80%
15,63% 9,82% 5,80% 10,27% 15,63% 6,25% 18,75% 13,39% 1,34% 1,34% 1,79%   0,44% 0,44%  
22,38% 12,59% 3,66% 7,42% 24,30% 4,59% 10,32% 12,93% 0,44% 0,32% 1,05% 0,03% 0,88% 0,03% 59,95%
19,17% 9,09% 3,61% 6,90% 29,57% 4,05% 13,03% 13,58% 0,55%   0,44%   0,76%   66,47%
22,33% 9,52% 4,23% 5,82% 27,72% 5,93% 11,96% 11,01% 0,53% 0,32% 0,63% 0,11% 0,21%   56,70%
19,05% 21,15% 2,24% 9,24% 16,53% 2,94% 9,66% 16,25% 0,70% 0,42% 1,82%   1,24%   55,83%
26,25% 9,21% 4,02% 5,78% 26,84% 5,39% 9,60% 11,46% 0,39% 0,20% 0,88%   0,87% 0,10% 61,41%
26,32% 9,49% 3,67% 6,26% 25,78% 5,29% 12,08% 8,95% 0,76% 0,32% 1,08%   0,64%   55,83%
14,72% 19,05% 2,60% 7,14% 23,81% 3,90% 4,76% 22,08% 0,43% 0,22% 1,30%   2,53%   56,43%
13,70% 32,30% 0,26% 9,30% 14,21% 7,49% 8,01% 13,44%   0,26% 1,03% 0,26% 1,02%   61,83%
14,54% 19,24% 1,57% 9,84% 19,46% 7,38% 9,17% 16,78% 0,45% 0,89% 0,67% 0,22% 1,96% 0,44% 56,74%
12,95% 28,06% 2,16% 6,47% 18,71% 2,16% 5,04% 24,10% 0,36%     0,35% 1,41%   53,10%
8,88% 3,18% 2,51% 5,53% 40,54% 8,21% 10,89% 16,58% 0,50% 1,01% 2,18%   1,16%   44,84%
23,77% 13,90% 3,51% 6,49% 27,79% 3,38% 9,87% 10,13% 0,26% 0,13% 0,78%   0,52%   67,01%
29,56% 8,93% 5,71% 7,00% 22,01% 3,59% 12,62% 9,94% 0,18% 0,18% 0,28%   1,18% 0,09% 66,59%
29,21% 10,10% 3,80% 9,77% 21,82% 3,69% 10,42% 10,21% 0,22% 0,11% 0,65%   0,97% 0,11% 65,89%
27,01% 12,29% 3,64% 10,77% 20,33% 1,67% 10,47% 11,99% 0,46%   1,37%   0,45%   65,09%
16,91% 19,62% 3,44% 5,53% 22,86% 4,59% 10,02% 15,45% 0,21% 0,31% 1,04%   1,34%   54,70%
20,00% 15,36% 2,75% 5,51% 28,55% 3,04% 7,39% 15,22% 0,29% 0,43% 1,45%   1,00%   52,80%
21,17% 9,40% 4,10% 7,78% 24,73% 5,29% 10,58% 14,04% 0,32% 0,86% 1,73%   0,64%   53,72%
29,22% 8,10% 4,98% 9,22% 20,89% 4,54% 10,11% 10,71% 0,52% 0,37% 1,34%   0,15%   63,24%
19,83% 11,98% 5,37% 8,68% 20,25% 7,44% 12,81% 9,50% 2,48%   1,65%   0,41%    
Varberg 21,03% 12,21% 3,54% 8,24% 24,59% 4,51% 9,71% 14,22% 0,43% 0,42% 1,09% 0,03% 0,94% 0,04% 58,61%

Röstfördelning övriga partier - kommun Varberg

Förk. Parti Antal
2019
Andel
2019
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 129 0,45% +129 +0,45    
DjuP Djurens parti 66 0,23% -25 -0,15 91 0,38%
PV Partiet Vändpunkt 42 0,15% +42 +0,15    
MED Medborgerlig Samling 22 0,08% +22 +0,08    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 12 0,04% +12 +0,04    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 7 0,02% +7 +0,02    
DD Direktdemokraterna 5 0,02% +5 +0,02    
  Det nya partiet 3 0,01% +3 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
KrVP Kristna Värdepartiet 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2019 22 0,08% -65 -0,29 87 0,37%
  Totalt övriga partier 310 1,09% +131 +0,34 179 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Varberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2019
Enhet 6
Mjölbypartiet 6
Nordiska motståndsrörelsen 4
Volt Sverige 4
Blankt 1
Folkhemmet Sverige 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se