Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2017

Val till Sametinget - Röster

Protokoll val till Sametinget 2017-05-21

2,42%
15,60%
29,16%
8,38%
3,95%
4,62%
2,62%
23,78%
0,00%
9,47%
AAAF G JF LSS MG SAM SF SP ViS VS
Valdeltagande
2017: 57,68%
+3,24
2013: 54,43%

Röstfördelning

Förk. Parti Antal
2017
Andel
2017
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2013
Andel
2013
AAAF Albmut - Almetjh - Almasj - Folket 122 2,42% +15 +0,05 107 2,37%
G Guovssonásti 786 15,60% +336 +5,64 450 9,96%
JF Jakt- och Fiskesamerna 1469 29,16% +260 +2,40 1209 26,75%
LSS Landspartiet Svenska Samer 422 8,38% -18 -1,36 440 9,74%
MG Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu 199 3,95% -421 -9,77 620 13,72%
SAM Samerna 233 4,62% -101 -2,77 334 7,39%
SF Samiska Folkomröstningspartiet 132 2,62% +132 +2,62    
SP Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet 1198 23,78% +294 +3,77 904 20,00%
ViS Vi Samer     -76 -1,68 76 1,68%
VS Vuovdega-Skogssamerna 477 9,47% +98 +1,08 379 8,39%
  Giltiga röster 5038 100,00% +519   4519 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka            
OG Ogiltiga röster - övriga 18 0,36% +7 +0,11 11 0,24%
VDT Valdeltagande 5056 57,68% +526 +3,24 4530 54,43%
  Antal röstberättigade 8766   +444   8322  

http://www.val.se