Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök
till www.val.se

Val till Sametinget 2017

Val till Sametinget - Valda

Protokoll val till Sametinget 2017-05-21

Mandatfördelning

Förk. Parti Mandat 2017 +/- Mandat 2013
AAAF Albmut - Almetjh - Almasj - Folket 1   1
G Guovssonásti 5 +2 3
JF Jakt- och Fiskesamerna 9   9
LSS Landspartiet Svenska Samer 3   3
MG Mijjen Geajnoe, Mijjan Geäjdnuo, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu 1 -3 4
SAM Samerna 1 -1 2
SF Samiska Folkomröstningspartiet 1 +1  
SP Sámiid Riikkabellodat Samelandspartiet 7 +1 6
VS Vuovdega-Skogssamerna 3   3
Totalt 31   31

Ledamöter och ersättare

Parti Ledamot Ersättargrupp
AAAF Lars-Paul Kroik (personvald)
 1. Marita Granström
 2. Karl Einar Enarsson
 3. Eva Bergström
G Marita Stinnerbom (personvald)
Lars-Jon Allas (personvald)
Karin Vannar
 1. Fia Kaddik
 2. Dan Fjällman
 3. Inger Baer-Omma
 4. Per-Ove Blind
 5. Ella Britt Utsi-Jannok
  Lars Miguel Utsi (personvald)
 1. Tomas Unga
 2. Lena Persson
 3. Nila Jannok
 4. Marianne Lörstrand
 5. Per Mikael Utsi
  Anne Madeleine Kuhmunen (personvald)
 1. Nils-Johan Labba
 2. Julia Omma
 3. John-Tomas Labba
 4. Elle-Siri Labba
 5. Johan Andersson
JF Håkan Jonsson (personvald)
Oscar Sedholm
Mona Persson
Sten Wälitalo
Veronika Håkansson
Hilding Andersson
Julia Wahlberg
Daniel Holst
 1. Agneta Rimpi
 2. Peter Holmqvist
 3. Karin Mannela
 4. Signar Holmström
 5. Sofia Mörtlund
 6. Rolf Olsson
 7. Birgitta Pouno
 8. Johan Hedemalm
 9. Elisabeth Önnhall
  Josefina Skerk (personvald)
 1. Agneta Rimpi
 2. Iris Linder
 3. Signar Holmström
 4. Ulla Alvarsson
 5. Ali Rubertsson
 6. Elisabeth Önnhall
 7. Tage Billman
 8. Zusanne Johnsen
 9. Sten Söderhagen
LSS Lars-Jonas Johansson (personvald)
 1. Erik-Oscar Oscarsson
 2. Naadja Östergren
 3. Carola Fjällström
  Marie Persson (personvald)
Torkel Stångberg (personvald)
 1. Carola Fjällström
 2. Mari-Louise Boman
 3. Erik-Oscar Oscarsson
MG Christina Åhrén (personvald)
 1. Krihke Kristina Nordling
 2. Hanna Sofie Utsi
 3. Magnus Lindberg
SAM Anders Kråik (personvald)
 1. Simon Wetterlund
 2. Elisabeth Kråik
 3. Marianna Marainen
SF Lars Wilhem Svonni (personvald)
 1. Ronny Svarto
 2. Kristina Larsgren
 3. Erik Fankki
SP Per-Olof Nutti (personvald)
Matti Berg (personvald)
Ingrid Inga
Åsa Blind
 1. Áslat Simma
 2. Karen-Ann Hurri
 3. Lars-Erik Svonni
 4. Sara Skum
 5. Sven-Olof Wasara
 6. Britta Marakatt Labba
 7. Tomas Påve
  Britt Sparrok (personvald)
Jan Persson
 1. Anja Fjellgren Walkeapää
 2. Per-Henrik Bergkvist
 3. Marianne Persson
 4. Per-Mikael Åhrén
 5. Franciska Rensberg
 6. Martin Eriksson
 7. Thorbjörn Åhrén
  Paulus Kuoljok
 1. Katarina Parfa Koskinen
 2. Lars-Anders Baer
 3. Elisabeth Nejne Vannar
 4. Anders-Erling Fjällås
 5. Nadja Åstot
 6. Jan Erik Länta
 7. Annelie Päiviö
VS Stefan Mikaelsson (personvald)
Jan Rannerud (personvald)
Martin Lundgren (personvald)
 1. Katarina Sevä
 2. Marina Nilsson Ederlöv
 3. Anna-Karin Svensson

http://www.val.se