Till sidans innehåll | Välj annat område |
till www.val.se

Val till Sametinget 2017

Val till Sametinget - Statistik

Slutlig röstlängdsstatistik

Här visas fördelningen av de röstberättigade inför sametingsvalet den 21 maj 2017.
Fördelningen är gjord med ledning av uppgifter i val- och folkbokföringsdatabasen.

Statistiken är framställd per den 1 mars 2017 och uppdaterad 2017-05-04.

Spara rådatafilen (i XML-format) till din hårddisk.

Fördelning per län

Område
Antal
Andel
Blekinge län
12
0,14%
Dalarnas län
115
1,31%
Gotlands län
22
0,25%
Gävleborgs län
91
1,04%
Hallands län
26
0,30%
Jämtlands län
562
6,41%
Jönköpings län
39
0,44%
Kalmar län
32
0,37%
Kronobergs län
23
0,26%
Norrbottens län
4 019
45,85%
Skåne län
111
1,27%
Stockholms län
695
7,93%
Södermanlands län
72
0,82%
Uppsala län
143
1,63%
Värmlands län
42
0,48%
Västerbottens län
1 965
22,42%
Västernorrlands län
215
2,45%
Västmanlands län
56
0,64%
Västra Götalands län
219
2,50%
Örebro län
48
0,55%
Östergötlands län
64
0,73%
Boende utomlands
195
2,22%
Summa
8 766
100,00%

Fördelning baserad på ålder och kön

Födelseår
Antal
Andel
Antal kvinnor
Andel kvinnor
Antal män
Andel män
1911-1920
11
0,13%
10
90,91%
1
9,09%
1921-1930
196
2,24%
110
56,12%
86
43,88%
1931-1940
699
7,97%
351
50,21%
348
49,79%
1941-1950
1 349
15,39%
674
49,96%
675
50,04%
1951-1960
1 592
18,16%
805
50,57%
787
49,43%
1961-1970
1 748
19,94%
878
50,23%
870
49,77%
1971-1980
1 427
16,28%
746
52,28%
681
47,72%
1981-1990
1 181
13,47%
594
50,30%
587
49,70%
1991-2000
563
6,42%
287
50,98%
276
49,02%
Summa
8 766
100,00%
4 455
50,82%
4 311
49,18%

http://www.val.se