Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Håbo - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Håbo 1 1158 23,5% 36,8% 19,6% 20,1% 8,3% 46,2% 53,8% 10,8%  
Håbo 2 1718 14,1% 50,4% 19,1% 16,4% 7,5% 49,6% 50,4% 4,3%  
Håbo 3 1512 16,1% 42,7% 25,1% 16,1% 9,7% 50,1% 49,9% 5,4%  
Håbo 4 1960 16,8% 41,1% 28,4% 13,8% 8,1% 50,9% 49,1% 4,8%  
Håbo 5 1185 17,3% 37,7% 23,6% 21,4% 9,3% 48,8% 51,2% 4,6%  
Håbo 6 1874 14,5% 29,5% 22,4% 33,7% 6,7% 48,3% 51,7% 4,7%  
Håbo 7 1288 17,0% 37,3% 26,6% 19,0% 7,5% 51,7% 48,3% 4,2%  
Håbo 8 1061 19,6% 39,2% 21,7% 19,5% 6,3% 51,6% 48,4% 5,0%  
Håbo 9 1017 15,0% 42,0% 26,7% 16,2% 6,7% 53,3% 46,7% 7,2%  
Håbo 10 1872 15,3% 41,6% 29,6% 13,5% 8,0% 52,7% 47,3% 8,1%  
Håbo kommun 14645 16,6% 39,9% 24,5% 19,0% 7,8% 50,3% 49,7% 5,8%

http://www.val.se