Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Knivsta - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alsike 1749 11,0% 69,4% 13,3% 6,3% 5,1% 51,3% 48,7% 4,8%  
Centrala Knivsta 1491 22,2% 34,9% 21,4% 21,5% 8,1% 47,0% 53,0% 4,3%  
Husby-Långhundra 862 14,0% 34,6% 33,8% 17,6% 6,3% 54,2% 45,8% 3,5%  
Lagga-Östuna 1175 14,0% 39,4% 30,0% 16,5% 6,8% 52,1% 47,9% 2,6%  
Södra Knivsta 1503 24,7% 37,6% 21,9% 15,8% 10,2% 49,2% 50,8% 5,7%  
Vassunda 941 12,9% 37,4% 30,7% 19,0% 6,0% 51,9% 48,1% 3,8%  
Västra Knivsta 1435 15,6% 37,1% 30,0% 17,4% 7,9% 48,6% 51,4% 2,4%  
Östra Knivsta 1338 14,9% 36,6% 28,0% 20,6% 8,8% 49,3% 50,7% 3,7%  
Knivsta kommun 10494 16,4% 42,2% 24,9% 16,4% 7,5% 50,1% 49,9% 3,9%

http://www.val.se