Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Heby - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harbo 1166 17,2% 34,6% 25,7% 22,4% 8,3% 51,5% 48,5% 3,4%  
Morgongåva 1876 17,2% 31,6% 26,9% 24,4% 8,0% 51,2% 48,8% 3,6%  
Tärnsjö 1732 16,2% 26,7% 27,4% 29,7% 6,8% 50,5% 49,5% 3,3%  
Västerlövsta Västra - Enåker 1867 16,6% 27,7% 28,4% 27,3% 7,3% 50,9% 49,1% 4,4%  
Västerlövsta Östra - Huddunge 1760 17,2% 26,6% 26,1% 30,1% 7,5% 51,1% 48,9% 2,6%  
Östervåla 2233 18,5% 26,1% 26,6% 28,7% 9,1% 51,9% 48,1% 1,7%  
Heby 10634 17,2% 28,5% 26,9% 27,4% 7,9% 51,2% 48,8% 3,1%

http://www.val.se