Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Uppsala - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uppsala Mellersta 50684 32,1% 29,7% 19,6% 18,7% 6,5% 47,7% 52,3% 5,1%  
Uppsala Västra 51297 25,0% 34,3% 23,1% 17,6% 9,2% 49,3% 50,7% 6,4%  
Uppsala Östra 51604 20,1% 35,5% 24,2% 20,2% 7,5% 48,6% 51,4% 4,4%  
Uppsala 153585 25,7% 33,2% 22,3% 18,9% 7,7% 48,5% 51,5% 5,3%

http://www.val.se