Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östhammar - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alunda tätort 1655 18,4% 32,0% 24,7% 25,0% 8,1% 48,9% 51,1% 1,8%  
Alunda-Ekeby 1575 17,6% 30,9% 31,7% 19,7% 8,2% 52,8% 47,2% 2,0%  
Ed 1161 13,4% 29,6% 30,7% 26,4% 7,0% 52,2% 47,8% 2,5%  
Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1293 13,8% 30,1% 28,1% 28,0% 7,5% 51,4% 48,6% 3,5%  
Gimo Västra 1363 20,6% 28,1% 24,0% 27,3% 8,3% 50,3% 49,7% 7,1%  
Gräsö 614 9,1% 24,6% 30,9% 35,3% 4,9% 55,4% 44,6% 0,5%  
Hargshamn 687 11,9% 23,0% 33,8% 31,3% 5,8% 53,9% 46,1% 2,5%  
Kristinelund 1518 19,3% 32,1% 27,2% 21,4% 7,3% 49,4% 50,6% 2,5%  
Norrskedika-Valö-Forsmark 1163 14,2% 27,8% 31,4% 26,7% 7,2% 54,5% 45,5% 2,0%  
Söderön 521 13,2% 19,2% 38,6% 29,0% 5,8% 54,3% 45,7% 1,3%  
Öregrund 1599 13,8% 25,8% 26,0% 34,5% 7,1% 51,0% 49,0% 1,4%  
Österbybruk, Dannemora-Film 1575 17,0% 30,7% 26,2% 26,1% 8,2% 51,1% 48,9% 4,8%  
Österbybruk-Morkarla 1291 18,8% 29,8% 24,2% 27,2% 8,4% 52,0% 48,0% 3,4%  
Östhammars centrum 1150 16,1% 21,4% 20,8% 41,7% 5,3% 44,6% 55,4% 3,3%  
Östhammars kommun 17165 16,2% 28,4% 27,6% 27,8% 7,3% 51,1% 48,9% 2,9%

http://www.val.se