Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lunds Västra 42541 31,6% 30,8% 20,6% 16,9% 8,1% 49,4% 50,6% 8,0%  
Lunds Östra 43388 25,8% 32,2% 22,2% 19,9% 8,2% 49,4% 50,6% 5,3%  
Lund 85929 28,7% 31,5% 21,4% 18,4% 8,1% 49,4% 50,6% 6,6%

http://www.val.se