Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Laxå - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finnerödja 1306 13,3% 27,9% 30,0% 28,8% 5,9% 52,9% 47,1% 4,1%  
Laxå Centrala 1287 12,8% 24,1% 19,6% 43,5% 5,8% 47,0% 53,0% 3,7%  
Laxå-Kanalområdet 1054 17,5% 28,1% 25,0% 29,5% 6,9% 50,2% 49,8% 3,5%  
Röfors 580 10,3% 32,1% 36,9% 20,7% 6,4% 53,6% 46,4% 1,4%  
Skagershult 498 14,7% 27,9% 30,3% 27,1% 7,2% 53,2% 46,8% 3,0%  
Laxå 4725 13,9% 27,4% 26,9% 31,8% 6,3% 50,8% 49,2% 3,4%

http://www.val.se