Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljusnarsberg - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bångbro 615 12,7% 28,9% 25,7% 32,7% 7,0% 50,7% 49,3% 5,2%  
Hörken 698 11,2% 26,2% 34,2% 28,4% 5,9% 54,9% 45,1% 6,6%  
Kyrkbacksskolan, Kopparberg 1144 13,7% 27,4% 29,4% 29,5% 6,9% 50,3% 49,7% 4,0%  
Ställdalen 524 12,4% 25,2% 27,3% 35,1% 6,3% 51,1% 48,9% 4,2%  
Tingshuset, Kopparberg 1169 13,2% 23,9% 25,4% 37,6% 6,5% 48,6% 51,4% 4,4%  
Ljusnarsberg 4150 12,8% 26,1% 28,3% 32,8% 6,6% 50,7% 49,3% 4,8%

http://www.val.se