Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skinnskatteberg - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skinnskatteberg Norra 1973 15,1% 26,0% 27,0% 32,0% 6,4% 50,3% 49,7% 8,6%  
Skinnskatteberg Södra 1758 13,5% 27,2% 31,0% 28,2% 6,9% 51,5% 48,5% 4,5%  
Skinnskatteberg 3731 14,3% 26,6% 28,9% 30,2% 6,6% 50,9% 49,1% 6,6%

http://www.val.se