Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Östersund - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östersund Staden 22750 22,0% 28,9% 23,9% 25,2% 7,0% 46,9% 53,1% 2,5%  
Östersund utom Staden 24876 18,6% 34,0% 25,4% 22,0% 7,5% 49,2% 50,8% 2,4%  
Östersund 47626 20,3% 31,6% 24,7% 23,5% 7,3% 48,1% 51,9% 2,4%

http://www.val.se