Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norsjö - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bastuträsk 643 12,4% 20,4% 33,0% 34,2% 5,1% 51,9% 48,1% 2,5%  
Norsjö 2219 16,0% 26,7% 25,5% 31,8% 7,2% 49,3% 50,7% 1,5%  
Norsjövallen 576 16,7% 25,2% 32,8% 25,3% 7,1% 54,7% 45,3% 2,3%  
Norsjö 3438 15,4% 25,3% 28,1% 31,2% 6,8% 50,7% 49,3% 1,8%

http://www.val.se