Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Överkalix - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Överkalix nedre 1882 15,5% 22,4% 27,3% 34,8% 6,7% 48,4% 51,6% 3,1%  
Överkalix övre 1184 11,5% 21,9% 29,1% 37,5% 5,7% 55,2% 44,8% 1,8%  
Överkalix 3066 13,9% 22,2% 28,0% 35,8% 6,3% 51,0% 49,0% 2,6%

http://www.val.se