Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Ålder och kön - Brösarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brösarp 1574 11,7% 22,6% 28,3% 37,4% 5,0% 49,3% 50,7% 4,2%  
Summa 1574 11,7% 22,6% 28,3% 37,4% 5,0% 49,3% 50,7% 4,2%

http://www.val.se