Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Färgelanda - Ålder och kön - Högsäter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högsäter 1023 17,6% 27,6% 26,1% 28,7% 8,4% 51,1% 48,9% 3,5%  
Summa 1023 17,6% 27,6% 26,1% 28,7% 8,4% 51,1% 48,9% 3,5%

http://www.val.se