Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Malå - Ålder och kön - Malå 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Malå 1 1277 12,9% 29,0% 28,7% 29,4% 6,3% 50,3% 49,7% 1,6%  
Summa 1277 12,9% 29,0% 28,7% 29,4% 6,3% 50,3% 49,7% 1,6%

http://www.val.se