Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Dorotea - Ålder och kön - Dorotea

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dorotea 1908 14,6% 23,4% 27,0% 35,1% 6,2% 51,0% 49,0% 1,8%  
Summa 1908 14,6% 23,4% 27,0% 35,1% 6,2% 51,0% 49,0% 1,8%

http://www.val.se