Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

2010-09-18 16:50:05

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Karta - Kulturens hus

Vid val till kommunfullmäktige visar kartorna län, kommuner, kommunvalkretsar och valdistrikt.

Karta över $namn Valdistrikt: Stadsparken Valdistrikt: Östermalm Valdistrikt: Örnäset-Skurholmen Valdistrikt: Robertsvik Valdistrikt: Kulturens hus Valdistrikt: Malmudden Valdistrikt: Munkeberg Valdistrikt: Bergviken Valdistrikt: Kallkällan Valdistrikt: Knöppelåsen Valdistrikt: Mjölkudden Valdistrikt: Gültsauudden-Varvet Valdistrikt: Lulsundet Valdistrikt: Bergnäset-Gäddvik Valdistrikt: Svartöstan-Lövskatan

http://www.val.se