Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Kulturens hus

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kulturens hus 1994 19,0% 19,8% 24,5% 36,7% 5,0% 47,5% 52,5% 1,7%  
Summa 1994 19,0% 19,8% 24,5% 36,7% 5,0% 47,5% 52,5% 1,7%

http://www.val.se