Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Stadsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsparken 1707 19,9% 26,0% 24,3% 29,8% 5,2% 47,5% 52,5% 1,6%  
Summa 1707 19,9% 26,0% 24,3% 29,8% 5,2% 47,5% 52,5% 1,6%

http://www.val.se