Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Alvik-Ersnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alvik-Ersnäs 1590 13,0% 38,3% 26,2% 22,5% 5,3% 52,0% 48,0% 1,9%  
Summa 1590 13,0% 38,3% 26,2% 22,5% 5,3% 52,0% 48,0% 1,9%

http://www.val.se