Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Avan-Bälinge-Klöverträsk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Avan-Bälinge-Klöverträsk 1199 14,1% 34,5% 28,6% 22,8% 7,3% 52,7% 47,3% 1,8%  
Summa 1199 14,1% 34,5% 28,6% 22,8% 7,3% 52,7% 47,3% 1,8%

http://www.val.se