Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Luleå - Ålder och kön - Luleå Södra Valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alvik-Ersnäs 1590 13,0% 38,3% 26,2% 22,5% 5,3% 52,0% 48,0% 1,9%  
Antnäs-Måttsund 1193 11,6% 41,2% 25,4% 21,8% 5,3% 51,8% 48,2% 1,4%  
Avan-Bälinge-Klöverträsk 1199 14,1% 34,5% 28,6% 22,8% 7,3% 52,7% 47,3% 1,8%  
Bergnäset-Gäddvik 1873 12,7% 33,8% 26,8% 26,7% 6,8% 50,9% 49,1% 1,2%  
Bergnäset-Kallax 1536 19,5% 36,1% 26,2% 18,2% 6,2% 50,1% 49,9% 3,3%  
Bergviken 1508 21,0% 26,9% 25,9% 26,3% 6,6% 49,8% 50,2% 2,2%  
Gammelstad 1631 13,4% 33,2% 24,0% 29,4% 6,9% 48,5% 51,5% 2,1%  
Gültsauudden-Varvet 1681 20,9% 23,2% 24,5% 31,4% 7,4% 46,3% 53,7% 1,6%  
Hammaren 1463 16,3% 44,3% 31,2% 8,2% 10,0% 50,6% 49,4% 2,9%  
Kallkällan 1259 20,5% 31,5% 26,7% 21,3% 8,1% 47,5% 52,5% 3,5%  
Kulturens hus 1994 19,0% 19,8% 24,5% 36,7% 5,0% 47,5% 52,5% 1,7%  
Mjölkudden 1592 17,7% 30,3% 25,7% 26,3% 8,5% 47,0% 53,0% 5,0%  
Munkeberg 1096 14,9% 29,6% 27,5% 28,1% 6,4% 46,7% 53,3% 2,9%  
Notviken-Karlsvik 856 14,4% 36,8% 28,3% 20,6% 7,7% 51,4% 48,6% 2,5%  
Robertsvik 1845 20,3% 23,8% 26,1% 29,8% 6,5% 46,7% 53,3% 2,2%  
Stadsparken 1707 19,9% 26,0% 24,3% 29,8% 5,2% 47,5% 52,5% 1,6%  
Stadsön 1203 16,4% 34,1% 20,9% 28,7% 7,8% 48,4% 51,6% 4,4%  
Sunderbyn 1019 13,7% 47,0% 23,4% 15,9% 6,6% 50,4% 49,6% 3,0%  
Tuna 1506 32,5% 29,8% 18,9% 18,9% 10,4% 48,7% 51,3% 10,1%  
Öhemmanet 1121 13,3% 36,8% 24,2% 25,7% 6,7% 51,1% 48,9% 1,6%  
Östermalm 1056 20,5% 28,6% 22,5% 28,4% 6,2% 45,5% 54,5% 1,6%  
Luleå Södra Valkrets 29928 17,7% 31,9% 25,3% 25,2% 6,9% 49,0% 51,0% 2,8%

http://www.val.se